• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Novembar 2008 - Federacija BiH

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENIM LICIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
PREGLED PO KANTONIMA ZA MJESEC NOVEMBAR 2008.
Pokazatelji
F BIH
USK
PK
TK
ZDK
BPK
SBK
HNK
ZHK
KS
LK

1.

Broj zaposlenih -oktobar 2008

433.964 34.857 5.342 83.423 73.626 4.955 38.121 42.879 13.223 119.824 9.714

2.

Lica koja traže zaposlenje - UKUPNO

335.772 35.705 5.452 85.699 61.151 4.092 36.036 29.005 8.492 61.669 8.471

2.1

Žene

174.170 17.993 2.156 44.274 31.103 2.192 15.886 14.012 4.449 38.195 3.910

3.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

170.718 17.108 2.443 48.512 33.744 453 18.717 13.062 4.568 28.067 4.044

4.

Stručna lica

205.531 18.191 2.871 52.138 36.649 2.346 21.121 21.085 6.705 38.488 5.937

5.

Nestručna lica

130.241 17.514 2.581 33.561 24.502 1.746 14.915 7.920 1.787 23.181 2.534

6.

Prijavljeni na evidenciju u toku mjesaca

10.633 1.111 234 1.943 1.919 139 1.401 1.079 301 2.270 236

7.

Zaposleni sa evidencije

3.955 322 76 928 506 44 511 338 56 949 225

8.

Prekinut radni odnos

1.215 55 12 632 173 0 42 59 8 228 6

9.

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

7.758 941 180 1.677 1.279 68 1.043 494 113 1.636 327

10.

Prijave o potrebama za radnicima

1.518 266 0 869 0 0 56 2 0 325 0

11.

Realizovane prijave o potrebama za radnicima

2.385 253 89 802 447 10 337 53 23 367 4

12.

Korisnici novčane naknade

5.202 287 87 953 1.272 54 512 547 118 1.277 95

13.

Korisnici zdravstvene zastite

187.054 19.235 2.875 47.246 41.346 1.798 12.505 17.017 4.560 36.087 4.385

14.

Demobilisani vojni obveznici

75.905 6.425 2.212 18.240 13.346 1.074 12.387 8.265 1.397 10.637 1.922

 

 

Arhiva 2008

Decembar 2008  |  Novembar 2008  |  Oktobar 2008  |  Septembar 2008  |  August 2008  |  Juli 2008  |  Juni 2008  |  Maj 2008  |  April 2008  |  Mart 2008  |  Februar 2008  |  Januar 2008