• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Novembar 2006 - Federacija BiH

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENIM LICIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
PREGLED PO KANTONIMA ZA MJESEC NOVEMBAR 2006.
Pokazatelji F BIH USK PK TK ZDK BPK SBK HNK ZHK KS LK

1.

Broj zaposlenih septembar 2006

391.498

31.229

6.319

71.679

66.841

4.259

37.062

41.820

14.571

96.181

10.437

2.

Lica koja traže zaposlenje - UKUPNO

360.469

39.292

6.070

86.151

70.273

4.763

40.347

28.284

8.874

68.339

8.076

2.1

Žene

171.970

17.497

2.529

37.404

32.409

2.404

16.788

13.588

4.686

40.901

3.764

3.

Stručna lica

191.741

23.070

2.603

41.877

41.648

2.938

23.478

13.870

4.967

32.711

4.579

4.

Nestručna lica

230.047

21.075

3.575

57.378

43.005

2.809

25.074

21.002

7.155

42.924

6.050

5.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

130.422

18.217

2.495

28.773

27.268

1.954

15.273

7.282

1.719

25.415

2.026

6.

Prijavljeni na evidenciju u toku mjesaca

7.918

938

139

1.415

1.547

150

1.164

567

214

1.708

76

7.

Zaposleni sa evidencije

3.273

358

44

952

419

26

193

160

40

1.065

16

8.

Prekinut radni odnos

1.017

19

26

416

242

0

29

68

3

209

5

9.

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

7.498

689

66

1.779

1.540

121

806

430

153

1.783

131

10.

Prijave o potrebama za radnicima

1.799

274

10

1.103

0

0

17

29

0

366

0

11.

Realizovane prijave o potrebama za radnicima

2.108

260

40

822

292

25

110

7

0

545

7

12.

Korisnici novčane naknade

5.837

350

52

1.581

941

43

339

604

45

1.830

52

13.

Korisnici zdravstvene zastite

216.911

23.255

3.189

54.547

50.690

2.506

14.796

18.083

5.301

40.151

4.393

14.

Demobilisani vojni obveznici

61.469

4.688

1.540

17.771

13.692

896

8.154

4.927

249

8.954

598

 

 

Arhiva 2006

Decembar 2006  |  Novembar 2006  |  Oktobar 2006  |  Septembar 2006  |  August 2006  |  Juli 2006  |  Juni 2006  |  Maj 2006  |  April 2006  |  Mart 2006  |  Februar 2006  |  Januar 2006