• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Novembar 2005 - Federacija BiH

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENIM LICIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
PREGLED PO KANTONIMA ZA MJESEC NOVEMBAR 2005.
Pokazatelji F BIH USK PK TK ZDK BPK SBK HNK ZHK KS LK

1.

Broj zaposlenih

387.009

31.586

6.142

70.543

67.073

4.251

36.187

41.716

14.296

93.975

10.140

2.

Lica koja traže zaposlenj - UKUPNO

346.596

36.032

5.968

83.869

67.548

4.716

37.938

27.193

8.049

67.431

7.852

2.1

Žene

162.880

15.937

2.362

34.966

30.357

2.348

15.670

12.877

4.262

40.422

3.679

3.

Stručna lica

220.141

19.213

3.424

55.692

41.077

2.822

23.452

20.063

6.428

42.085

5.885

4.

Nestručna lica

126.455

16.819

2.544

28.177

26.471

1.894

14.486

7.130

1.621

25.346

1.967

5.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

170.184

20.789

2.714

26.309

40.455

2.816

22.251

13.429

4.507

32.404

4.510

6.

Prijavljeni na evidenciju u toku mjesaca

6.433

681

101

1.441

1.235

75

639

483

128

1.530

120

7.

Zaposleni sa evidencije

2.733

207

42

834

355

23

296

211

71

642

52

8.

Prekinut radni odnos

1.003

34

43

430

217

1

29

29

0

180

40

9.

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

6.131

595

115

1.476

906

56

1.111

384

113

1.267

108

10.

Prijave o potrebama za radnicima

1.235

132

85

504

222

1

120

43

62

11

55

11.

Realizovane prijave o potrebama za radnicima

1.806

150

45

716

461

17

208

91

56

21

41

12.

Korisnici novčane naknade

5.421

327

34

1.212

964

80

305

633

105

1.670

91

13.

Korisnici zdravstvene zastite

209.017

22.529

3.079

53.522

47.838

2.514

14.271

17.175

4.936

38.848

4.305

14.

Demobilisani vojni obveznici

60.204

4.574

1.680

17.724

13.994

946

7.446

5.168

311

7.694

667

Broj zaposlenih u MO i MUP 11100.

 

 

Arhiva 2005

Decembar 2005  |  Novembar 2005  |  Oktobar 2005  |  Septembar 2005  |  August 2005  |  Juli 2005  |  Juni 2005  |  Maj 2005  |  April 2005  |  Mart 2005  |  Februar 2005  |  Januar 2005