• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Novembar 2004 - Federacija BiH

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENIM LICIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
PREGLED PO KANTONIMA ZA MJESEC NOVEMBAR 2004.
Pokazatelji F BIH USK PK TK ZDK BPK SBK HNK ZHK KS K10

1.

Broj zaposlenih

389.119**

33.262

6.119

70.521

68.941

4.353

36.325

41.589

14.208

92.043

10.558

2.

Lica koja traže zaposlenj - UKUPNO

323.984

32.586

5.605

79.434

62.641

4.509

35.559

25.310

7.322

63.459

7.559

2.1

Žene

149.640

14.187

2.095

32.174

27.626

2.151

14.139

11.884

3.756

38.107

3.521

3.

Stručna lica

164.507

19.745

2.541

28.031

38.804

2.587

20.665

12.674

4.178

30.838

4.444

4.

Nestručna lica

203.095

17.066

3.189

52.286

37.420

2.743

21.668

18.614

5.840

38.597

5.672

5.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

120.889

15.520

2.416

27.148

25.221

1.766

13.891

6.696

1.482

24.862

1.887

6.

Prijavljeni na evidenciju u toku mjesaca

6.778

657

82

1.481

1.353

105

847

503

146

1.449

155

7.

Zaposleni sa evidencije

2.367

174

33

753

484

3

185

108

45

555

27

8.

Prekinut radni odnos

1.140

28

44

441

274

4

20

68

0

200

61

9.

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

6.331

503

77

1.669

1.388

66

621

419

112

1.415

61

10.

Prijave o potrebama za radnicima

1.098

102

46

489

211

0

78

17

38

80

37

11.

Realizovane prijave o potrebama za radnicima

1.541

113

35

558

550

3

87

50

37

74

34

12.

Korisnici novčane naknade

4.838

316

46

1.467

597

55

325

832

63

1.063

74

13.

Korisnici zdravstvene zastite

195.469

20.558

2.961

50.412

43.534

2.434

15.917

15.870

4.696

34.908

4.179

14.

Demobilisani vojni obveznici

61.622

4.554

1.716

18.133

14.152

1.036

8.068

5.410

358

7.450

745

 

 

Arhiva 2004

Decembar 2004  |  Novembar 2004  |  Oktobar 2004  |  Septembar 2004  |  August 2004  |  Juli 2004  |  Juni 2004  |  Maj 2004  |  April 2004  |  Mart 2004  |  Februar 2004  |  Januar 2004