• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Novembar 2003 - Federacija BiH

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENIM LICIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
PREGLED PO KANTONIMA ZA MJESEC NOVEMBAR 2003.
Pokazatelji

FBIH

USK

PK

TK

ZDK

BPK

SBK

HNK

ZHK

KS

K10

Broj zaposlenih

Lica koja traže zaposlenj - UKUPNO

303.454

30.253

5.352

75.081

59.838

4.013

31.716

23.892

6.482

59.859

6.968

Žene

142.954

13.369

1.948

29.584

25.896

1.826

12.995

11.320

3.385

39.320

3.311

Stručna lica

157.611

18.593

4.485

26.868

36.802

2.247

19.094

12.357

3.714

29.311

4.140

Nestručna lica

186.418

15.145

3.042

48.489

34.975

2.334

19.157

17.493

5.173

35.372

5.238

Lica koja traže zaposlenje prvi put

117.036

15.108

2.310

26.592

24.863

1.679

12.559

6.399

1.309

24.487

1.730

Prijavljeni na evidenciju u toku mjesaca

6.318

552

67

1.456

1.440

57

615

546

151

1.318

116

Zaposleni sa evidencije

2.125

133

26

856

313

3

140

180

31

408

35

Prekinut radni odnos

845

22

35

376

228

0

39

15

0

85

45

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

5.930

426

37

1.691

1.350

57

485

544

61

1.105

174

Prijave o potrebama za radnicima

1.119

70

68

476

205

2

50

2

64

92

90

Realizovane prijave o potrebama za radnicima

1.488

88

45

594

346

2

156

80

32

66

79

Korisnici novčane naknade

3.950

232

39

1.051

709

58

236

425

34

1.077

89

Korisnici zdravstvene zastite

178.137

18.698

2.616

47.314

41.236

2.277

15.093

14.270

2.020

30.896

3.717

Demobilisani vojni obveznici

61.449

4.678

1.694

17.255

15.042

1.071

7.874

5.665

349

6.958

863

 

 

Arhiva 2003

Decembar 2003  |  Novembar 2003  |  Oktobar 2003  |  Septembar 2003  |  August 2003  |  Juli 2003  |  Juni 2003  |  Maj 2003  |  April 2003  |  Mart 2003  |  Februar 2003  |  Januar 2003