• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Novembar 2002 - Federacija BiH

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENIM LICIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
PREGLED PO KANTONIMA ZA MJESEC NOVEMBAR

Pokazatelji

FEDERACIJA BIH

USK

PK

TK

ZDK

BPK

SBK

HNK

ZHK

KS

K10

1.

Broj zaposlenih

416267

31510

53089

70502

67935

4213

36474

43132

13375

86221

9816

2.

Lica koja traže zaposlenj - UKUPNO

290822

28895

5073

72819

57941

3761

30086

22366

6941

56500

6440

2.1

Žene

132873

12829

1890

28022

24363

1693

11999

10609

3654

34779

3035

3.

Stručna lica

173928

13776

2883

45967

32858

2193

17831

16168

5519

32032

4701

4.

Nestručna lica

116894

15119

2190

26852

25083

1568

12255

6198

1422

24468

1739

5.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

156118

17779

2338

30899

36602

2070

18173

11340

4152

28808

3957

6.

Prijavljeni na evdenciju u toku mjesaca

7688

693

73

1602

1391

92

903

435

92

2320

87

7.

Zaposleni sa evidencije

2108

240

37

566

380

17

143

127

44

515

39

8.

Prekinut radni odnos

719

23

30

336

219

0

76

0

0

35

0

9.

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

5844

605

75

1293

1380

39

554

410

271

1143

74

10.

Prijave o potrebama za radnicima

867

149

64

311

210

7

54

14

0

38

20

11.

Realizovane prijave o potrebama za radnicima

1343

210

64

379

421

17

146

19

16

51

20

12.

Korisnici novčane naknade

4446

171

41

1264

725

30

302

479

36

1331

67

13.

Korisnici zdravstvene zastite

169898

17497

2263

44769

38941

1813

16202

12531

4377

27882

3623

14.

Demobilisani vojni obveznici

66113

4923

1531

18452

16657

1134

8607

5945

526

7408

930

 

Arhiva 2002

Decembar 2002  |  Novembar 2002  |  Oktobar 2002  |  Septembar 2002  |  August 2002  |  Juli 2002