• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Mart 2011 - Federacija BiH

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENIM LICIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
PREGLED PO KANTONIMA ZA MJESEC MART 2011.
Pokazatelji
F BIH
USK
PK
TK
ZDK
BPK
SBK
HNK
ZHK
KS
LK

1.

Broj zaposlenih - februar 2011

440.767 32.108 4.999 81.236 69.835 4.879 36.789 42.022 15.006 119.314 9.369

2.

Lica koja traže zaposlenje - UKUPNO

367.255 41.589 5.738 92.965 67.285 4.215 38.727 29.767 8.885 69.344 8.740

2.1

Žene

187.741 19.951 2.349 46.944 32.857 2.260 17.213 15.282 4.908 41.800 4.177

3.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

168.483 18.381 2.507 46.956 32.983 362 18.273 12.845 4.180 28.390 3.606

4.

Stručna lica

237.296 22.730 3.318 59.132 42.923 2.498 24.504 22.413 7.318 46.186 6.274

5.

Nestručna lica

129.959 18.859 2.420 33.833 24.362 1.717 14.223 7.354 1.567 23.158 2.466

6.

Prijavljeni na evidenciju u toku mjesaca

9.942 820 151 1.818 1.362 65 783 2.941 166 1.681 155

7.

Zaposleni sa evidencije

3.768 356 44 897 778 81 350 310 30 861 61

8.

Prekinut radni odnos

1.739 243 31 732 220 30 62 55 1 351 14

9.

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

9.168 729 105 1.535 1.358 98 649 2.952 190 1.465 87

10.

Prijave o potrebama za radnicima

1.205 308 0 742 0 25 52 39 0 39 0

11.

Realizovane prijave u toku mjeseca

2.007 322 57 673 600 25 280 13 11 24 2

12.

Korisnici novčane naknade

8.926 1.138 158 1.051 1.758 144 1.008 885 214 2.379 191

13.

Korisnici zdravstvene zastite

216.523 23.750 3.390 54.347 46.403 1.792 11.052 19.176 5.416 46.213 4.984

14.

Demobilisani vojni obveznici

69.340 4.836 1.906 18.043 13.411 884 11.270 6.359 960 10.136 1.535

 

 

Arhiva 2011

Decembar 2011  |  Novembar 2011  |  Oktobar 2011  |  Septembar 2011  |  August 2011  |  Juli 2011  |  Juni 2011  |  Maj 2011  |  April 2011  |  Mart 2011  |  Februar 2011  |  Januar 2011