• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Mart 2010 - Federacija BiH

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENIM LICIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
PREGLED PO KANTONIMA ZA MJESEC MART 2010.
Pokazatelji
F BIH
USK
PK
TK
ZDK
BPK
SBK
HNK
ZHK
KS
LK

1.

Broj zaposlenih - februar 2010

423.557 32.108 4.999 81.236 69.835 4.879 36.789 42.022 15.006 119.314 9.369

2.

Lica koja traže zaposlenje - UKUPNO

358.487 39.574 5.745 90.135 66.116 4.216 37.972 29.866 9.097 67.182 8.584

2.1

Žene

183.232 19.186 2.272 45.569 32.654 2.227 16.723 14.907 4.935 40.730 4.029

3.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

166.656 16.852 2.491 46.439 33.098 380 18.098 12.688 4.567 28.417 3.626

4.

Stručna lica

227.867 21.325 3.211 56.549 41.468 2.481 23.469 22.159 7.248 43.894 6.063

5.

Nestručna lica

130.620 18.249 2.534 33.586 24.648 1.735 14.503 7.707 1.849 23.288 2.521

6.

Prijavljeni na evidenciju u toku mjesaca

7.239 862 92 1.509 1.279 108 755 542 165 1.737 190

7.

Zaposleni sa evidencije

3.903 419 50 898 664 75 458 283 27 988 41

8.

Prekinut radni odnos

1.811 232 11 637 228 0 98 189 8 381 27

9.

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

7.162 848 125 1.555 1.400 116 750 497 240 1.542 89

10.

Prijave o potrebama za radnicima

1.358 347 0 749 0 0 152 51 0 59 0

11.

Realizovane prijave u toku mjeseca

2.489 361 58 648 513 42 376 88 2 400 1

12.

Korisnici novčane naknade

11.393 1.206 213 2.593 2.483 92 1.121 903 191 2.351 240

13.

Korisnici zdravstvene zastite

206.789 22.242 3.399 52.137 45.478 1.799 10.537 18.973 5.076 42.466 4.682

14.

Demobilisani vojni obveznici

73.092 5.714 2.084 18.179 13.395 938 11.852 7.378 1.274 10.584 1.694

 

 

Arhiva 2010

Decembar 2010  |  Novembar 2010  |  Oktobar 2010  |  Septembar 2010  |  August 2010  |  Juli 2010  |  Juni 2010  |  Maj 2010  |  April 2010  |  Mart 2010  |  Februar 2010  |  Januar 2010