• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Mart 2009 - Federacija BiH

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENIM LICIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
PREGLED PO KANTONIMA ZA MJESEC MART 2009.
Pokazatelji
F BIH
USK
PK
TK
ZDK
BPK
SBK
HNK
ZHK
KS
LK

1.

Broj zaposlenih - februar 2009

428.765 33.234 5.260 82.511 71.679 4.874 37.357 42.300 14.316 119.622 9.612

2.

Lica koja traže zaposlenje - UKUPNO

343.317 37.208 5.601 86.472 62.699 4.223 36.935 29.581 8.784 63.377 8.437

2.1

Žene

177.219 18.424 2.218 44.465 31.460 2.262 16.291 14.489 4.688 38.992 3.930

3.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

167.264 16.535 2.448 47.147 32.892 421 18.397 12.961 4.631 27.918 3.914

4.

Stručna lica

211.652 19.158 3.002 52.864 37.898 2.438 21.954 21.591 6.952 39.881 5.914

5.

Nestručna lica

131.665 18.050 2.599 33.608 24.801 1.785 14.981 7.990 1.832 23.496 2.523

6.

Prijavljeni na evidenciju u toku mjesaca

8.000 930 147 1.726 1.683 109 869 522 233 1.565 216

7.

Zaposleni sa evidencije

4.269 381 30 1.111 687 48 526 330 76 1.016 64

8.

Prekinut radni odnos

1.994 263 31 730 293 0 142 136 13 376 10

9.

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

8.085 952 117 1.873 1.545 88 851 573 360 1.550 176

10.

Prijave o potrebama za radnicima

1.464 279 0 890 0 0 94 90 0 111 0

11.

Realizovane prijave u toku mjeseca

2.668 294 41 837 523 8 334 123 13 493 2

12.

Korisnici novčane naknade

8.103 1.064 236 1.207 1.603 106 890 827 170 1.903 97

13.

Korisnici zdravstvene zastite

189.857 19.659 3.065 48.438 42.143 1.827 10.151 17.616 4.797 37.774 4.387

14.

Demobilisani vojni obveznici

75.586 6.456 2.175 18.128 13.421 1.068 12.342 8.083 1.364 10.688 1.861

 

 

Arhiva 2009

Decembar 2009  |  Novembar 2009  |  Oktobar 2009  |  Septembar 2009  |  August 2009  |  Juli 2009  |  Juni 2009  |  Maj 2009  |  April 2009  |  Mart 2009  |  Februar 2009  |  Januar 2009