• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Mart 2008 - Federacija BiH

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENIM LICIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
PREGLED PO KANTONIMA ZA MJESEC MART 2008.
Pokazatelji
F BIH
USK
PK
TK
ZDK
BPK
SBK
HNK
ZHK
KS
LK

1.

Broj zaposlenih - februar 2008

425.215

34.224

5.402

82.012

72.808

4.672

37.431

41.976

12.936

116.200

9.554

2.

Lica koja traže zaposlenje - UKUPNO

357.281

39.670

6.629

90.587

64.932

4.208

39.535

29.870

8.631

64.430

8.789

2.1

Žene

176.859

17.809

2.500

44.754

31.542

2.213

16.514

14.017

4.294

39.331

3.885

3.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

182.930

19.653

2.518

51.129

36.336

72

21.140

13.587

4.603

29.662

4.230

4.

Stručna lica

216.104

20.020

3.453

54.424

38.323

2.394

22.976

21.608

6.724

39.943

6.239

5.

Nestručna lica

141.177

19.650

3.176

36.163

26.609

1.814

16.559

8.262

1.907

24.487

2.550

6.

Prijavljeni na evidenciju u toku mjesaca

6.303

909

135

1.218

1.022

62

685

480

200

1.421

171

7.

Zaposleni sa evidencije

5.829

966

70

1.217

1.227

80

482

186

168

1.363

70

8.

Prekinut radni odnos

1.018

40

0

455

152

0

69

50

12

230

10

9.

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

14.254

1.908

191

1.993

3.054

174

1.728

1.056

1.392

2.348

410

10.

Prijave o potrebama za radnicima

1.944

579

0

1.071

0

0

99

25

0

170

0

11.

Realizovane prijave o potrebama za radnicima

3.113

610

58

848

877

0

310

46

7

357

0

12.

Korisnici novčane naknade

6.214

471

72

1.048

1.927

49

416

566

76

1.497

92

13.

Korisnici zdravstvene zastite

202.632

22.316

3.140

51.192

44.619

1.963

14.174

17.936

4.625

38.214

4.453

14.

Demobilisani vojni obveznici

85.944

8.362

2.771

21.055

15.083

1.122

13.731

8.991

1.200

11.525

2.104

 

 

Arhiva 2008

Decembar 2008  |  Novembar 2008  |  Oktobar 2008  |  Septembar 2008  |  August 2008  |  Juli 2008  |  Juni 2008  |  Maj 2008  |  April 2008  |  Mart 2008  |  Februar 2008  |  Januar 2008