• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Mart 2006 - Federacija BiH

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENIM LICIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
PREGLED PO KANTONIMA ZA MJESEC MART 2006.
Pokazatelji F BIH USK PK TK ZDK BPK SBK HNK ZHK KS LK

1.

Broj zaposlenih

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Lica koja traže zaposlenj - UKUPNO

351.367

37.088

6.050

85.052

68.767

4.789

38.469

27.082

8.264

67.804

8.002

2.1

Žene

164.706

16.124

2.396

35.625

30.746

2.390

15.868

12.889

4.378

40.519

3.771

3.

Stručna lica

170.408

21.030

2.706

25.974

40.905

2.858

22.306

13.298

4.643

32.095

4.593

4.

Nestručna lica

222.372

19.612

3.482

56.036

41.644

2.868

23.718

20.013

6.599

42.419

5.981

5.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

128.995

17.476

2.568

29.016

27.123

1.921

14.751

7.069

1.665

25.385

2.021

6.

Prijavljeni na evidenciju u toku mjesaca

7.019

791

59

1.510

1.291

67

787

544

171

1.587

212

7.

Zaposleni sa evidencije

2.759

180

11

701

597

50

153

201

23

733

110

8.

Prekinut radni odnos

1.086

24

27

426

264

1

29

43

0

245

27

9.

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

5.839

512

22

1.116

1.393

132

555

442

100

1.405

162

10.

Prijave o potrebama za radnicima

1.032

114

48

313

272

0

29

28

14

141

73

11.

Realizovane prijave o potrebama za radnicima

1.765

116

32

458

663

49

123

59

13

149

103

12.

Korisnici novčane naknade

6.125

393

61

1.258

1.150

56

312

590

115

2.102

88

13.

Korisnici zdravstvene zastite

212.121

22.728

3.070

54.294

48.977

2.536

14.431

17.307

4.992

39.448

4.338

14.

Demobilisani vojni obveznici

60.946

4.624

1.678

18.360

13.922

924

7.557

5.065

271

7.895

650

 

 

Arhiva 2006

Decembar 2006  |  Novembar 2006  |  Oktobar 2006  |  Septembar 2006  |  August 2006  |  Juli 2006  |  Juni 2006  |  Maj 2006  |  April 2006  |  Mart 2006  |  Februar 2006  |  Januar 2006