• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Mart 2005 - Federacija BiH

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENIM LICIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
PREGLED PO KANTONIMA ZA MJESEC MART 2005.
Pokazatelji F BIH USK PK TK ZDK BPK SBK HNK ZHK KS K10

1.

Broj zaposlenih

389.437

33.295

6.145

70.617

68.644

4.258

36.529

41.530

14.449

92.466

10.404

2.

Lica koja traže zaposlenj - UKUPNO

331.417

33.428

5.825

80.293

64.131

4.565

37.172

25.600

7.447

65.020

7.936

2.1

Žene

152.998

14.377

2.256

32.671

28.260

2.233

14.914

11.986

3.885

38.753

3.663

3.

Stručna lica

165.217

19.701

2.603

27.700

38.993

2.658

21.438

12.672

4.194

30.767

4.491

4.

Nestručna lica

207.034

17.472

3.282

52.506

38.391

2.748

22.403

18.747

5.952

39.638

5.895

5.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

124.383

15.956

2.543

27.787

25.740

1.817

14.769

6.853

1.495

25.382

2.041

6.

Prijavljeni na evidenciju u toku mjesaca

7.160

603

135

1.181

1.437

81

1.031

457

176

1.921

138

7.

Zaposleni sa evidencije

2.369

152

41

675

348

57

286

141

49

578

42

8.

Prekinut radni odnos

1.201

26

64

407

286

4

39

37

0

303

35

9.

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

6.141

346

76

1.456

1.074

95

664

356

503

1.499

72

10.

Prijave o potrebama za radnicima

1.034

133

56

420

195

14

79

18

36

58

25

11.

Realizovane prijave o potrebama za radnicima

1.394

113

40

480

374

52

195

49

35

27

29

12.

Korisnici novčane naknade

5.791

486

62

1.516

596

69

374

987

87

1.460

154

13.

Korisnici zdravstvene zastite

199.199

21.006

3.034

51.648

44.808

2.432

14.838

16.039

4.616

36.522

4.256

14.

Demobilisani vojni obveznici

62.186

4.666

1.760

18.438

14.107

988

8.037

5.301

351

7.808

730

Broj zaposlenih u MO i MUP 11100.

 

 

Arhiva 2005

Decembar 2005  |  Novembar 2005  |  Oktobar 2005  |  Septembar 2005  |  August 2005  |  Juli 2005  |  Juni 2005  |  Maj 2005  |  April 2005  |  Mart 2005  |  Februar 2005  |  Januar 2005