• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Mart 2004 - Federacija BiH

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENIM LICIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
PREGLED PO KANTONIMA ZA MJESEC MART 2004.
Pokazatelji F BIH USK PK TK ZDK BPK SBK HNK ZHK KS K10

1.

Broj zaposlenih

387.197

32.551

5.817

70.846

69.410

4.319

36.086

41.653

13.867

89.137

10.094

2.

Lica koja traže zaposlenj - UKUPNO

309.875

30.782

5.467

76.750

61.085

4.284

33.390

23.826

6.661

60.564

7.066

2.1

Žene

141.649

13.392

1.976

30.218

26.219

1.963

13.294

11.331

3.416

36.494

3.346

3.

Stručna lica

158.384

18.601

2.485

29.190

37.356

2.418

19.261

12.091

3.803

29.021

4.158

4.

Nestručna lica

190.273

15.467

3.071

49.490

35.698

2.551

20.109

17.377

5.305

35.905

5.300

5.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

119.602

15.315

2.396

27.260

25.387

1.733

13.281

6.449

1.356

24.659

1.766

6.

Prijavljeni na evidenciju u toku mjesaca

7.908

690

61

1.642

1.553

86

1.344

430

155

1.828

119

7.

Zaposleni sa evidencije

2.211

161

44

573

470

3

177

193

28

520

42

8.

Prekinut radni odnos

1.050

22

33

417

295

1

60

32

0

166

24

9.

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

6.138

458

54

1.284

1.399

45

652

445

350

1.372

79

10.

Prijave o potrebama za radnicima

1.137

103

83

305

278

0

110

11

32

132

83

11.

Realizovane prijave o potrebama za radnicima

1.618

123

64

342

601

2

192

113

10

124

47

12.

Korisnici novčane naknade

5.053

348

78

1.397

830

65

341

561

17

1.312

104

13.

Korisnici zdravstvene zastite

186.426

19.147

2.836

49.108

42.382

2.346

15.567

14.701

4.269

32.370

3.700

14.

Demobilisani vojni obveznici

62.616

4.673

1.734

18.816

14.310

1.059

7.941

5.448

312

7.536

787

 

 

Arhiva 2004

Decembar 2004  |  Novembar 2004  |  Oktobar 2004  |  Septembar 2004  |  August 2004  |  Juli 2004  |  Juni 2004  |  Maj 2004  |  April 2004  |  Mart 2004  |  Februar 2004  |  Januar 2004