• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Mart 2003 - Federacija BiH

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENIM LICIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
PREGLED PO KANTONIMA ZA MJESEC MART 2003.
Pokazatelji
FBiH
USK
PK
TK
ZDK
BPK
SBK
HNK
ZHK
KS
K10
Broj zaposlenih
Lica koja traže zaposlenje - UKUPNO
293.204
29.114
5.155
72.951
58.676
3.778
30.459
22.529
7.140
56.802
6.600
Žene
133.278
12.777
1.895
28.007
24.575
1.672
12.215
10.678
3.658
34.700
3.101
Stručna lica
175.455
13.887
2.920
45.845
33.596
2.155
17.795
16.264
5.656
32.341
4.816
Nestručna lica
117.749
15.227
2.235
27.106
25.080
1.623
12.484
6.265
1.484
24.461
1.784
Lica koja traže zaposlenje prvi put
155.027
17.648
2.373
29.864
36.217
2.065
19.094
11.347
4.052
28.388
3.979
Prijavljeni na evidencije u toku mjeseca
6.244
592
81
1.223
1.597
96
728
386
110
1.303
128
Zaposleni sa evidencije
1.782
193
54
423
321
1
168
66
33
486
37
Prekinut radni odnos
851
20
51
279
242
0
236
0
0
23
0
Brisani sa evidencije u toku mjeseca
5.885
417
66
1.111
1.081
41
1.185
478
84
1.315
107
Prijave o potrebe za radnicima
900
110
60
312
254
0
117
10
0
13
24
Realizovane prijave o potrebama za radnicima
1.119
158
60
267
380
1
136
14
32
28
43
Korisnici novčane naknade
5.562
239
37
1.679
779
55
351
484
38
1.824
76
Korisnici zdravstvene zaštite
172.327
17.630
2.381
45.120
39.721
1.956
15.429
12.714
4.324
29.399
3.653
Demobilisani vojni obveznici
65.602
4.885
1.657
18.440
16.273
1.121
8.465
5.860
480
7.503
918

 

 

Arhiva 2003

Decembar 2003  |  Novembar 2003  |  Oktobar 2003  |  Septembar 2003  |  August 2003  |  Juli 2003  |  Juni 2003  |  Maj 2003  |  April 2003  |  Mart 2003  |  Februar 2003  |  Januar 2003