• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Maj 2011 - Federacija BiH

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENIM LICIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
PREGLED PO KANTONIMA ZA MJESEC MAJ 2011.
Pokazatelji
F BIH
USK
PK
TK
ZDK
BPK
SBK
HNK
ZHK
KS
LK

1.

Broj zaposlenih april 2011

440.419 32.772 5.471 83.112 70.874 5.474 38.920 44.218 16.147 125.767 9.664

2.

Lica koja traže zaposlenje - UKUPNO

365.322 41.187 5.665 93.028 66.646 4.185 38.391 29.493 8.877 69.264 8.586

2.1

Žene

187.630 19.931 2.328 47.252 32.704 2.235 17.124 15.153 4.883 41.861 4.159

3.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

167.143 18.354 2.476 47.003 32.585 353 18.054 12.738 4.116 27.950 3.514

4.

Stručna lica

236.037 22.464 3.277 59.322 42.447 2.469 24.261 22.189 7.301 46.161 6.146

5.

Nestručna lica

129.285 18.723 2.388 33.706 24.199 1.716 14.130 7.304 1.576 23.103 2.440

6.

Prijavljeni na evidenciju u toku mjesaca

5.711 674 101 1.391 1.029 49 490 444 124 1.309 100

7.

Zaposleni sa evidencije

4.306 561 147 853 816 60 477 344 56 871 121

8.

Prekinut radni odnos

1.663 194 26 511 180 26 80 330 12 284 20

9.

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

7.047 852 176 1.314 1.342 110 750 596 180 1.519 208

10.

Prijave o potrebama za radnicima

1.393 485 0 750 0 11 65 40 0 42 0

11.

Realizovane prijave u toku mjeseca

2.544 508 167 682 632 60 413 41 18 23 0

12.

Korisnici novčane naknade

7.952 884 137 1.023 1.395 151 814 784 237 2.354 173

13.

Korisnici zdravstvene zastite

216.812 23.421 3.345 54.568 46.201 1.775 10.932 19.400 5.582 46.640 4.948

14.

Demobilisani vojni obveznici

69.308 5.325 1.874 18.040 13.312 873 11.137 6.240 937 10.098 1.472

 

 

Arhiva 2011

Decembar 2011  |  Novembar 2011  |  Oktobar 2011  |  Septembar 2011  |  August 2011  |  Juli 2011  |  Juni 2011  |  Maj 2011  |  April 2011  |  Mart 2011  |  Februar 2011  |  Januar 2011