• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Maj 2010 - Federacija BiH

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENIM LICIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
PREGLED PO KANTONIMA ZA MJESEC MAJ 2010.
Pokazatelji
F BIH
USK
PK
TK
ZDK
BPK
SBK
HNK
ZHK
KS
LK

1.

Broj zaposlenih april 2010

423.608 31.997 5.065 81.434 69.756 4.947 36.927 41.840 15.104 119.135 9.403

2.

Lica koja traže zaposlenje - UKUPNO

355.604 39.310 5.695 89.610 65.775 4.161 37.566 29.447 8.900 66.625 8.515

2.1

Žene

182.892 19.176 2.271 45.692 32.516 2.227 16.667 14.929 4.858 40.562 3.994

3.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

164.822 16.863 2.471 46.223 32.724 377 17.929 12.500 4.370 27.769 3.596

4.

Stručna lica

225.632 21.094 3.205 56.038 41.198 2.441 23.190 21.882 7.125 43.452 6.007

5.

Nestručna lica

129.972 18.216 2.490 33.572 24.577 1.720 14.376 7.565 1.775 23.173 2.508

6.

Prijavljeni na evidenciju u toku mjesaca

5.782 669 107 1.320 1.081 81 524 449 126 1.279 146

7.

Zaposleni sa evidencije

4.643 390 36 1.093 821 44 423 354 83 1.293 106

8.

Prekinut radni odnos

1.486 182 15 593 208 0 55 142 6 278 7

9.

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

7.293 679 139 1.655 1.334 65 703 657 173 1.729 159

10.

Prijave o potrebama za radnicima

1.437 322 0 892 0 0 66 40 0 117 0

11.

Realizovane prijave u toku mjeseca

2.998 332 56 796 716 18 373 96 18 592 1

12.

Korisnici novčane naknade

10.150 806 165 2.800 2.079 79 845 790 177 2.233 176

13.

Korisnici zdravstvene zastite

204.359 21.932 3.370 51.421 45.168 1.764 10.176 18.558 5.173 42.152 4.645

14.

Demobilisani vojni obveznici

71.111 5.005 2.043 17.930 13.279 921 11.688 6.927 1.208 10.433 1.677

 

 

Arhiva 2010

Decembar 2010  |  Novembar 2010  |  Oktobar 2010  |  Septembar 2010  |  August 2010  |  Juli 2010  |  Juni 2010  |  Maj 2010  |  April 2010  |  Mart 2010  |  Februar 2010  |  Januar 2010