• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Maj 2009 - Federacija BiH

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENIM LICIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
PREGLED PO KANTONIMA ZA MJESEC MAJ 2009.
Pokazatelji
F BIH
USK
PK
TK
ZDK
BPK
SBK
HNK
ZHK
KS
LK

1.

Broj zaposlenih

426.926 32.789 5.263 82.022 71.247 4.877 37.245 41.709 14.183 119.886 9.705

2.

Lica koja traže zaposlenje - UKUPNO

341.911 36.935 5.577 85.819 62.719 4.197 36.913 29.355 8.821 63.273 8.302

2.1

Žene

176.803 18.338 2.213 44.270 31.483 2.245 16.363 14.399 4.715 38.905 3.872

3.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

164.146 16.223 2.414 46.253 32.111 411 18.092 12.797 4.590 27.439 3.816

4.

Stručna lica

210.848 19.010 3.001 52.384 37.989 2.422 21.949 21.443 6.983 39.857 5.810

5.

Nestručna lica

131.063 17.925 2.576 33.435 24.730 1.775 14.964 7.912 1.838 23.416 2.492

6.

Prijavljeni na evidenciju u toku mjesaca

6.306 616 94 1.480 1.415 62 632 322 189 1.406 90

7.

Zaposleni sa evidencije

4.374 368 50 938 692 56 540 327 83 1.224 96

8.

Prekinut radni odnos

1.786 205 13 722 259 0 96 206 15 260 10

9.

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

7.846 855 100 1.592 1.778 81 863 457 220 1.740 160

10.

Prijave o potrebama za radnicima

1.505 307 0 804 0 0 118 28 0 248 0

11.

Realizovane prijave u toku mjeseca

2.882 326 56 785 543 17 429 136 29 559 2

12.

Korisnici novčane naknade

7.747 804 182 1.274 1.553 97 921 721 211 1.892 92

13.

Korisnici zdravstvene zastite

189.288 19.491 3.078 47.812 42.604 1.815 9.729 17.683 4.788 37.968 4.320

14.

Demobilisani vojni obveznici

74.639 6.165 2.151 17.867 13.324 1.047 12.267 7.970 1.345 10.676 1.827

 

 

Arhiva 2009

Decembar 2009  |  Novembar 2009  |  Oktobar 2009  |  Septembar 2009  |  August 2009  |  Juli 2009  |  Juni 2009  |  Maj 2009  |  April 2009  |  Mart 2009  |  Februar 2009  |  Januar 2009