• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Maj 2008 - Federacija BiH

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENIM LICIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
PREGLED PO KANTONIMA ZA MJESEC MAJ 2008.
Pokazatelji
F BIH
USK
PK
TK
ZDK
BPK
SBK
HNK
ZHK
KS
LK

1.

Broj zaposlenih -april 2008

429.431

34.615

5.365

82.870

73.226

4.637

37.958

42.393

13.091

117.615

9.661

2.

Lica koja traže zaposlenje - UKUPNO

344.633

38.148

5.573

87.320

62.498

4.126

38.425

29.366

8.373

62.311

8.493

2.1

Žene

173.338

17.690

2.224

43.929

30.815

2.186

16.347

13.869

4.223

38.264

3.791

3.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

176.121

18.835

2.159

49.682

34.866

72

20.381

13.259

4.494

28.254

4.119

4.

Stručna lica

207.492

19.098

2.917

52.278

36.629

2.334

22.112

21.200

6.528

38.434

5.962

5.

Nestručna lica

137.141

19.050

2.656

35.042

25.869

1.792

16.313

8.166

1.845

23.877

2.531

6.

Prijavljeni na evidenciju u toku mjesaca

5.303

630

235

1.019

745

44

811

386

110

1.223

100

7.

Zaposleni sa evidencije

4.900

655

74

1.449

541

36

523

290

56

1.194

82

8.

Prekinut radni odnos

900

35

25

437

56

0

70

55

2

214

6

9.

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

9.285

1.548

385

2.196

1.611

69

845

477

118

1.837

199

10.

Prijave o potrebama za radnicima

2.051

554

0

1.294

0

0

105

21

0

77

0

11.

Realizovane prijave o potrebama za radnicima

2.659

593

81

1.152

354

7

422

43

7

0

0

12.

Korisnici novčane naknade

5.217

378

42

938

1.419

70

356

503

114

1.323

74

13.

Korisnici zdravstvene zastite

194.089

21.310

2.815

48.313

42.815

1.906

13.519

17.539

4.437

36.879

4.556

14.

Demobilisani vojni obveznici

81.509

7.428

2.202

19.860

14.420

1.131

13.257

8.847

1.178

11.141

2.045

 

 

Arhiva 2008

Decembar 2008  |  Novembar 2008  |  Oktobar 2008  |  Septembar 2008  |  August 2008  |  Juli 2008  |  Juni 2008  |  Maj 2008  |  April 2008  |  Mart 2008  |  Februar 2008  |  Januar 2008