• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Maj 2006 - Federacija BiH

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENIM LICIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
PREGLED PO KANTONIMA ZA MJESEC MAJ 2006.
Pokazatelji F BIH USK PK TK ZDK BPK SBK HNK ZHK KS LK

1.

Broj zaposlenih mart 2006

391.130

30.946

6.290

70.763

70.763

3.926

36.523

41.678

14.464

94.336

10.341

2.

Lica koja traže zaposlenj - UKUPNO

350.958

36.972

6.050

84.319

69.040

4.752

38.735

27.238

8.455

67.299

8.098

2.1

Žene

165.389

16.244

2.396

35.700

30.981

2.397

16.018

13.007

4.459

40.385

3.802

3.

Stručna lica

170.394

20.971

2.706

25.580

41.135

2.858

22.395

13.652

4.695

31.746

4.656

4.

Nestručna lica

221.477

19.318

3.482

55.364

41.808

2.817

23.850

20.096

6.779

41.932

6.031

5.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

129.481

17.654

2.568

28.955

27.232

1.935

14.885

7.142

1.676

25.367

2.067

6.

Prijavljeni na evidenciju u toku mjesaca

6.081

718

59

1.171

1.424

68

707

406

116

1.257

155

7.

Zaposleni sa evidencije

3.257

420

11

838

627

30

256

154

12

848

61

8.

Prekinut radni odnos

1.218

15

27

498

317

2

48

43

0

243

25

9.

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

6.077

689

22

1.487

1.151

79

502

442

35

1.550

120

10.

Prijave o potrebama za radnicima

1.318

254

48

512

165

2

42

12

7

206

70

11.

Realizovane prijave o potrebama za radnicima

2.059

279

32

681

623

30

189

16

7

166

36

12.

Korisnici novčane naknade

5.851

333

61

1.458

1.037

45

390

563

107

1.774

83

13.

Korisnici zdravstvene zastite

211.009

22.338

3.070

53.524

49.027

2.513

14.531

17.339

5.055

39.270

4.342

14.

Demobilisani vojni obveznici

60.637

4.595

1.678

18.095

13.868

915

7.683

4.990

268

7.902

643

 

 

Arhiva 2006

Decembar 2006  |  Novembar 2006  |  Oktobar 2006  |  Septembar 2006  |  August 2006  |  Juli 2006  |  Juni 2006  |  Maj 2006  |  April 2006  |  Mart 2006  |  Februar 2006  |  Januar 2006