• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Maj 2005 - Federacija BiH

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENIM LICIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
PREGLED PO KANTONIMA ZA MJESEC MAJ 2005.
Pokazatelji F BIH USK PK TK ZDK BPK SBK HNK ZHK KS LK

1.

Broj zaposlenih

389.844

33.317

6.186

70.416

68.653

4.297

36.383

41.646

14.329

93.484

10.033

2.

Lica koja traže zaposlenj - UKUPNO

330.827

33.186

5.875

80.592

63.941

4.548

37.500

25.549

7.432

64.658

7.546

2.1

Žene

153.679

14.292

2.302

33.089

28.427

2.243

15.191

11.970

3.916

38.764

3.485

3.

Stručna lica

163.636

19.579

2.623

27.127

38.504

2.655

21.607

12.504

4.245

30.456

4.336

4.

Nestručna lica

206.162

17.326

3.326

52.496

38.140

2.708

22.620

18.694

5.928

39.325

5.599

5.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

124.665

15.860

2.549

28.096

25.801

1.840

14.880

6.855

1.504

25.333

1.947

6.

Prijavljeni na evidenciju u toku mjesaca

5.790

498

69

1.432

1.141

71

755

335

152

1.245

92

7.

Zaposleni sa evidencije

3.230

310

31

982

621

53

264

193

28

667

81

8.

Prekinut radni odnos

1.039

39

25

390

219

5

42

131

1

151

36

9.

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

6.602

622

60

1.291

1.327

119

594

411

119

1.513

546

10.

Prijave o potrebama za radnicima

1.788

241

54

727

400

8

113

14

27

150

54

11.

Realizovane prijave o potrebama za radnicima

2.277

270

38

783

652

35

205

112

23

80

79

12.

Korisnici novčane naknade

6.208

443

37

1.449

794

79

382

831

260

1.798

135

13.

Korisnici zdravstvene zastite

198.311

20.890

3.071

51.383

44.749

2.394

14.352

16.067

4.644

36.659

4.102

14.

Demobilisani vojni obveznici

61.608

4.607

1.740

18.200

13.972

997

7.967

5.255

325

7.847

698

Broj zaposlenih u MO i MUP 11100.

 

 

Arhiva 2005

Decembar 2005  |  Novembar 2005  |  Oktobar 2005  |  Septembar 2005  |  August 2005  |  Juli 2005  |  Juni 2005  |  Maj 2005  |  April 2005  |  Mart 2005  |  Februar 2005  |  Januar 2005