• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Maj 2004 - Federacija BiH

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENIM LICIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
PREGLED PO KANTONIMA ZA MJESEC MAJ 2004.
Pokazatelji F BIH USK PK TK ZDK BPK SBK HNK ZHK KS K10

1.

Broj zaposlenih

387.212

32.685

5.795

70.277

69.326

4.269

35.932

41.833

13.710

89.658

10.310

2.

Lica koja traže zaposlenj - UKUPNO

309.226

30.394

5.453

76.407

61.184

4.231

33.503

23.989

60.096

6.804

7.165

2.1

Žene

141.985

13.269

1.978

30.522

26.386

1.975

13.250

11.378

36.390

3.484

3.353

3.

Stručna lica

157.292

18.351

2.476

28.842

37.206

2.370

19.195

12.094

28.688

3.883

4.187

4.

Nestručna lica

189.415

15.190

3.051

49.054

35.726

2.511

20.067

17.488

35.540

5.413

5.375

5.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

119.811

15.204

2.402

27.353

25.458

1.720

13.436

6.501

24.556

1.391

1.790

6.

Prijavljeni na evidenciju u toku mjesaca

5.272

426

53

1.110

1.100

60

622

365

1.260

149

127

7.

Zaposleni sa evidencije

2.330

279

55

713

358

14

202

74

570

38

27

8.

Prekinut radni odnos

858

14

23

334

234

 

39

28

155

 

31

9.

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

2.330

279

55

713

358

14

202

74

570

38

27

10.

Prijave o potrebama za radnicima

1.131

126

75

425

200

10

118

16

72

49

40

11.

Realizovane prijave o potrebama za radnicima

1.503

187

58

466

465

14

145

35

70

35

28

12.

Korisnici novčane naknade

4.957

259

74

1.378

811

53

325

551

1.395

28

83

13.

Korisnici zdravstvene zastite

185.906

18.945

2.811

48.650

42.195

2.319

15.522

14.878

32.520

4.360

3.706

14.

Demobilisani vojni obveznici

62.249

4.569

1.731

18.677

14.112

1.050

8.086

5.459

7.447

340

778

 

 

Arhiva 2004

Decembar 2004  |  Novembar 2004  |  Oktobar 2004  |  Septembar 2004  |  August 2004  |  Juli 2004  |  Juni 2004  |  Maj 2004  |  April 2004  |  Mart 2004  |  Februar 2004  |  Januar 2004