• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Maj 2003 - Federacija BiH

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENIM LICIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
PREGLED PO KANTONIMA ZA MJESEC MAJ 2003.
Pokazatelji
FBiH
USK
PK
TK
ZDK
BPK
SBK
HNK
ZHK
KS
K10
Broj zaposlenih

387.502

31.449

5.580

69.176

67.910

4.086

35.520

41.963

13.278

85.749

9.791

Lica koja traže zaposlenje - UKUPNO

292.626

29.055

5.180

72.408

58.342

3.870

30.497

22.683

7.121

56.906

6.564

Žene

133.510

12.752

1.887

28.035

24.528

1.708

12.325

10.739

3.642

34.802

3.092

Stručna lica

175.157

13.919

2.939

45.467

33.429

2.196

17.895

16.397

5.645

32.452

4.818

Nestručna lica

117.469

15.136

2.241

26.941

24.913

1.674

12.602

6.286

1.476

24.454

1.746

Lica koja traže zaposlenje prvi put

151.899

17.566

2.375

29.241

35.780

2.126

18.098

11.435

4.039

27.314

3.925

Prijavljeni na evidencije u toku mjeseca

4.999

568

53

999

1.035

85

585

333

82

1.174

85

Zaposleni sa evidencije

1.827

181

45

493

347

2

158

98

30

431

42

Prekinut radni odnos

616

44

60

218

241

3

29

0

0

21

0

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

5.277

658

50

1.116

1.315

31

438

243

106

1.147

173

Prijave o potrebe za radnicima

1.138

374

86

335

173

0

84

7

0

59

20

Realizovane prijave o potrebama za radnicima

1.183

132

53

357

386

1

152

14

21

27

40

Korisnici novčane naknade

4.939

205

30

1.350

758

57

289

469

39

1.662

80

Korisnici zdravstvene zaštite

171.973

17.651

2.418

45.059

39.612

2.003

14.682

12.824

4.299

29.799

3.626

Demobilisani vojni obveznici

64.554

4.839

1.662

18.296

15.885

1.131

8.066

5.833

474

7.478

890

 

 

Arhiva 2003

Decembar 2003  |  Novembar 2003  |  Oktobar 2003  |  Septembar 2003  |  August 2003  |  Juli 2003  |  Juni 2003  |  Maj 2003  |  April 2003  |  Mart 2003  |  Februar 2003  |  Januar 2003