• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Juni 2010 - Federacija BiH

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENIM LICIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
PREGLED PO KANTONIMA ZA MJESEC JUNI 2010.
Pokazatelji
F BIH
USK
PK
TK
ZDK
BPK
SBK
HNK
ZHK
KS
LK

1.

Broj zaposlenih maj 2010

424.008 32.068 5.067 81.674 69.687 4.943 37.131 42.011 14.999 119.000 9.428

2.

Lica koja traže zaposlenje - UKUPNO

357.781 40.071 5.725 90.441 66.145 4.199 37.669 29.436 8.977 66.641 8.477

2.1

Žene

183.864 19.376 2.290 46.183 32.686 2.245 16.701 14.944 4.921 40.539 3.979

3.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

166.507 17.296 2.501 46.681 33.164 375 18.066 12.574 4.382 27.909 3.559

4.

Stručna lica

227.838 21.638 3.252 56.821 41.660 2.481 23.374 21.894 7.204 43.521 5.993

5.

Nestručna lica

129.943 18.433 2.473 33.620 24.485 1.718 14.295 7.542 1.773 23.120 2.484

6.

Prijavljeni na evidenciju u toku mjesaca

9.201 1.459 144 2.348 1.818 131 759 573 167 1.676 126

7.

Zaposleni sa evidencije

4.077 362 51 956 667 35 353 357 43 1.201 52

8.

Prekinut radni odnos

1.638 153 13 762 229 0 56 126 8 279 12

9.

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

7.024 698 114 1.517 1.448 93 656 584 90 1.660 164

10.

Prijave o potrebama za radnicima

1.299 297 0 908 0 0 45 22 0 27 0

11.

Realizovane prijave u toku mjeseca

2.777 313 68 802 615 9 299 150 10 511 0

12.

Korisnici novčane naknade

8.722 705 159 1.918 1.877 84 846 810 130 2.021 172

13.

Korisnici zdravstvene zastite

204.159 21.963 3.396 51.458 45.150 1.770 10.126 18.496 5.203 41.961 4.636

14.

Demobilisani vojni obveznici

70.749 4.984 2.027 17.901 13.245 918 11.635 6.840 1.203 10.335 1.661

 

 

Arhiva 2010

Decembar 2010  |  Novembar 2010  |  Oktobar 2010  |  Septembar 2010  |  August 2010  |  Juli 2010  |  Juni 2010  |  Maj 2010  |  April 2010  |  Mart 2010  |  Februar 2010  |  Januar 2010