• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Juni 2008 - Federacija BiH

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENIM LICIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
PREGLED PO KANTONIMA ZA MJESEC JUNI 2008.
Pokazatelji
F BIH
USK
PK
TK
ZDK
BPK
SBK
HNK
ZHK
KS
LK

1.

Broj zaposlenih -maj 2008

430.254

34.509

5.369

83.010

73.249

4.647

37.937

42.559

13.161

118.085

9.728

2.

Lica koja traže zaposlenje - UKUPNO

341.221

37.775

5.476

86.941

61.536

4.097

37.894

29.135

8.391

61.502

8.474

2.1

Žene

172.738

17.799

2.183

44.046

30.694

2.175

16.165

13.765

4.239

37.886

3.786

3.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

175.306

19.463

2.125

49.548

34.338

70

20.083

13.122

4.505

27.948

4.104

4.

Stručna lica

205.868

19.084

2.874

52.228

36.074

2.322

21.870

21.035

6.548

37.883

5.950

5.

Nestručna lica

135.353

18.691

2.602

34.713

25.462

1.775

16.024

8.100

1.843

23.619

2.524

6.

Prijavljeni na evidenciju u toku mjesaca

7.985

1.221

155

1.673

1.633

109

886

455

59

1.617

177

7.

Zaposleni sa evidencije

6.409

720

102

1.508

873

52

761

460

27

1.822

84

8.

Prekinut radni odnos

1.118

72

24

558

119

0

38

39

2

253

13

9.

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

11.397

1.594

252

2.052

2.595

138

1.417

686

41

2.426

196

10.

Prijave o potrebama za radnicima

2.576

562

0

1.448

0

0

169

1

0

396

0

11.

Realizovane prijave o potrebama za radnicima

4.085

651

94

1.241

709

11

527

64

0

785

3

12.

Korisnici novčane naknade

5.176

355

45

821

1.464

56

486

512

116

1.254

67

13.

Korisnici zdravstvene zastite

190.795

20.857

2.792

47.824

41.932

1.861

13.276

17.299

4.435

36.046

4.473

14.

Demobilisani vojni obveznici

79.940

7.115

2.169

19.439

14.019

1.107

13.132

8.786

1.175

10.971

2.027

 

 

Arhiva 2008

Decembar 2008  |  Novembar 2008  |  Oktobar 2008  |  Septembar 2008  |  August 2008  |  Juli 2008  |  Juni 2008  |  Maj 2008  |  April 2008  |  Mart 2008  |  Februar 2008  |  Januar 2008