• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Juni 2007 - Federacija BiH

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENIM LICIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
PREGLED PO KANTONIMA ZA MJESEC JUNI 2007.
Pokazatelji F BIH USK PK TK ZDK BPK SBK HNK ZHK KS LK

1.

Broj zaposlenih - maj 2007

397.754
31.422
6.426
73.227
67.273
4.408
37.497
42.072
14.659
99.032
10.638

2.

Lica koja traže zaposlenje - UKUPNO

373.519
41.547
6.876
89.145
69.931
4.886
42.664
31.080
10.527
67.603
9.260

2.1

Žene

178.302
18.246
2.568
40.674
32.589
2.488
17.733
14.402
5.074
40.531
3.997

3.

Stručna lica

194.454
22.153
2.792
45.219
40.303
3.312
24.027
14.448
5.781
31.663
4.756

4.

Nestručna lica

231.969
21.470
3.723
56.372
42.240
2.879
25.550
22.736
8.371
41.966
6.662

5.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

141.550
20.077
3.153
32.773
27.691
2.007
17.114
8.344
2.156
25.637
2.598

6.

Prijavljeni na evidenciju u toku mjesaca

11.297
1.480
231
3.775
1.594
115
1.184
776
235
1.666
241

7.

Zaposleni sa evidencije

5.373
610
58
1.349
912
73
517
290
69
1.411
84

8.

Prekinut radni odnos

762
57
18
302
128
14
41
9
1
187
5

9.

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

8.516
880
130
1.827
1.939
139
797
376
98
2.195
135

10.

Prijave o potrebama za radnicima

2.506
444
0
1.519
0
73
168
20
0
282
0

11.

Realizovane prijave o potrebama za radnicima

3.550
503
62
1.147
701
72
415
47
0
598
5

12.

Korisnici novčane naknade

5.681
369
39
1.272
1.112
36
373
603
94
1.732
51

13.

Korisnici zdravstvene zastite

213.156
22.890
3.207
52.469
49.578
2.245
14.761
18.577
5.417
39.231
4.781

14.

Demobilisani vojni obveznici

86.406
7.797
2.302
22.012
15.842
1.284
13.349
8.501
1.188
12.088
2.043

 

 

Arhiva 2007

Decembar 2007  |  Novembar 2007  |  Oktobar 2007  |  Septembar 2007  |  August 2007  |  Juli 2007  |  Juni 2007  |  Maj 2007  |  April 2007  |  Mart 2007  |  Februar 2007  |  Januar 2007