• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Juni 2006 - Federacija BiH

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENIM LICIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
PREGLED PO KANTONIMA ZA MJESEC JUNI 2006.
Pokazatelji F BIH USK PK TK ZDK BPK SBK HNK ZHK KS LK

1.

Broj zaposlenih april 2006

388.025 31.124 6.324 70.819 66.632 4.137 36.619 41.770 14.521 94.574 10.405

2.

Lica koja traže zaposlenj - UKUPNO

352.193 37.077 6.063 85.045 69.040 4.675 38.892 27.209 8.531 67.526 8.135

2.1

Žene

166.318 16.320 2.406 36.250 30.981 2.386 16.081 13.040 4.485 40.548 3.821

3.

Stručna lica

170.520 21.114 2.706 25.514 41.135 2.792 22.586 13.327 4.709 31.936 4.701

4.

Nestručna lica

222.718 19.484 3.491 56.062 41.808 2.742 24.021 20.080 6.843 42.135 6.052

5.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

129.475 17.593 2.572 28.983 27.232 1.933 14.871 7.129 1.688 25.391 2.083

6.

Prijavljeni na evidenciju u toku mjesaca

7.868 1.066 117 1.928 1.424 89 817 485 126 1.686 130

7.

Zaposleni sa evidencije

3.441 418 37 819 627 96 289 263 14 802 76

8.

Prekinut radni odnos

1.139 66 27 420 317 0 28 26 0 225 30

9.

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

6.323 961 67 1.202 1.151 166 660 514 50 1.459 93

10.

Prijave o potrebama za radnicima

1.409 366 48 434 165 9 42 30 17 249 49

11.

Realizovane prijave o potrebama za radnicima

2.159 305 32 616 623 93 197 62 16 156 59

12.

Korisnici novčane naknade

5.841 371 61 1.573 1.037 47 368 501 111 1.704 68

13.

Korisnici zdravstvene zastite

210.858 22.372 3.070 53.339 49.027 2.451 14.583 17.333 5.103 39.223 4.357

14.

Demobilisani vojni obveznici

60.467 4.573 1.678 18.008 13.868 891 7.734 4.937 269 7.871 638

 

 

Arhiva 2006

Decembar 2006  |  Novembar 2006  |  Oktobar 2006  |  Septembar 2006  |  August 2006  |  Juli 2006  |  Juni 2006  |  Maj 2006  |  April 2006  |  Mart 2006  |  Februar 2006  |  Januar 2006