• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Juni 2005 - Federacija BiH

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENIM LICIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
PREGLED PO KANTONIMA ZA MJESEC JUNI 2005.
Pokazatelji F BIH USK PK TK ZDK BPK SBK HNK ZHK KS LK

1.

Broj zaposlenih

390.056

33.265

6.163

70.473

68.707

4.304

36.431

41.688

14.331

93.536

10.058

2.

Lica koja traže zaposlenj - UKUPNO

335.000

34.304

5.900

81.325

64.506

4.591

38.049

25.998

7.568

65.196

7.563

2.1

Žene

156.298

15.155

2.324

33.521

28.730

2.286

15.507

12.242

3.992

39.055

3.486

3.

Stručna lica

164.857

19.691

2.642

26.951

38.742

2.682

22.051

12.651

4.190

30.915

4.342

4.

Nestručna lica

209.048

17.719

3.374

53.128

38.551

2.743

23.055

18.958

6.034

39.869

5.617

5.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

125.952

16.585

2.526

28.197

25.955

1.848

14.994

7.040

1.534

25.327

1.946

6.

Prijavljeni na evidenciju u toku mjesaca

9.808

1.847

136

2.013

1.716

96

1.010

745

208

1.902

135

7.

Zaposleni sa evidencije

2.889

454

33

776

473

2

224

145

45

666

71

8.

Prekinut radni odnos

1.254

43

27

459

216

2

68

176

0

223

40

9.

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

5.635

729

111

1.280

1.151

53

461

296

72

1.364

118

10.

Prijave o potrebama za radnicima

1.492

382

57

435

331

1

105

21

27

107

26

11.

Realizovane prijave o potrebama za radnicima

1.871

385

33

546

592

1

166

76

26

19

27

12.

Korisnici novčane naknade

6.244

439

61

1.480

776

73

392

853

246

1.808

116

13.

Korisnici zdravstvene zastite

199.225

21.301

3.107

51.256

44.864

2.380

14.513

16.289

4.675

36.727

4.113

14.

Demobilisani vojni obveznici

61.611

4.565

1.727

18.123

14.041

988

7.928

5.396

323

7.831

689

Broj zaposlenih u MO i MUP 11100.

 

 

Arhiva 2005

Decembar 2005  |  Novembar 2005  |  Oktobar 2005  |  Septembar 2005  |  August 2005  |  Juli 2005  |  Juni 2005  |  Maj 2005  |  April 2005  |  Mart 2005  |  Februar 2005  |  Januar 2005