• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Juni 2004 - Federacija BiH

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENIM LICIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
PREGLED PO KANTONIMA ZA MJESEC JUNI 2004.
Pokazatelji F BIH USK PK TK ZDK BPK SBK HNK ZHK KS K10

1.

Broj zaposlenih

374.155

32.704

5.822

70.265

69.346

4.295

35.895

41.790

13.831

89.840

10.367

2.

Lica koja traže zaposlenj - UKUPNO

311.619

30.939

5.511

77.024

61.341

4.161

33.830

23.812

6.933

60.913

7.155

2.1

Žene

143.122

13.489

2.010

30.785

26.488

1.961

13.334

11.291

3.552

36.826

3.386

3.

Stručna lica

158.694

18.810

2.521

28.841

37.275

2.342

19.463

11.979

3.972

29.286

4.205

4.

Nestručna lica

191.713

15.682

3.098

49.660

35.889

2.487

20.348

17.387

5.514

36.296

5.352

5.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

119.906

15.257

2.413

27.364

25.452

1.674

13.482

6.425

1.419

24.617

1.803

6.

Prijavljeni na evidenciju u toku mjesaca

8.419

1.127

110

2.056

1.309

139

977

443

186

1.962

110

7.

Zaposleni sa evidencije

2.393

306

40

681

435

25

192

103

29

550

32

8.

Prekinut radni odnos

1.045

24

40

473

249

 

55

27

9

140

28

9.

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

2.393

306

40

681

435

25

192

103

29

550

32

10.

Prijave o potrebama za radnicima

1.220

260

81

312

213

15

90

18

62

148

21

11.

Realizovane prijave o potrebama za radnicima

1.477

245

56

385

469

23

144

32

28

73

22

12.

Korisnici novčane naknade

4.910

234

74

1.379

829

51

308

562

 

1.389

84

13.

Korisnici zdravstvene zastite

186.656

19.211

2.846

48.641

42.217

2.309

15.583

14.891

4.429

32.808

3.721

14.

Demobilisani vojni obveznici

62.736

4.562

1.737

18.595

14.742

1.021

8.093

5.404

348

7.457

777

 

 

Arhiva 2004

Decembar 2004  |  Novembar 2004  |  Oktobar 2004  |  Septembar 2004  |  August 2004  |  Juli 2004  |  Juni 2004  |  Maj 2004  |  April 2004  |  Mart 2004  |  Februar 2004  |  Januar 2004