• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Juni 2003 - Federacija BiH

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENIM LICIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
PREGLED PO KANTONIMA ZA MJESEC JUNI 2003.
Pokazatelji
FBiH
USK
PK
TK
ZDK
BPK
SBK
HNK
ZHK
KS
K10
Broj zaposlenih

387.850

31.568

5.597

69.266

67.834

4.088

35.411

41.845

13.335

86.050

9.856

Lica koja traže zaposlenje - UKUPNO

293.970

29.188

5.196

73.136

58.395

3.887

30.762

22.717

7.121

56.981

6.587

Žene

133.951

12.849

1.885

28.277

24.564

1.723

12.424

10.752

3.642

34.727

3.108

Stručna lica

177.048

14.165

2.958

46.272

33.574

2.214

18.139

16.430

5.645

32.801

4.850

Nestručna lica

116.922

15.023

2.238

26.864

24.821

1.673

12.623

6.287

1.476

24.180

1.737

Lica koja traže zaposlenje prvi put

152.379

17.757

2.418

28.988

35.846

2.138

18.343

11.443

4.039

27.482

3.925

Prijavljeni na evidencije u toku mjeseca

7.330

959

95

2.266

1.375

58

733

277

82

1.397

88

Zaposleni sa evidencije

2.110

270

72

554

384

6

220

76

30

445

53

Prekinut radni odnos

587

19

24

334

178

0

31

0

0

1

0

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

6.039

826

81

1.538

1.322

42

478

258

106

1.322

66

Prijave o potrebe za radnicima

984

246

108

220

244

1

121

21

0

11

12

Realizovane prijave o potrebama za radnicima

1.354

277

75

294

421

2

193

16

21

33

22

Korisnici novčane naknade

4.854

213

35

1.327

733

58

325

449

39

1.597

78

Korisnici zdravstvene zaštite

173.163

17.600

2.453

45.545

40.490

2.004

14.604

12.878

4.299

29.677

3.613

Demobilisani vojni obveznici

64.290

4.785

1.663

18.300

15.752

1.118

8.013

5.819

474

7.481

885

 

 

Arhiva 2003

Decembar 2003  |  Novembar 2003  |  Oktobar 2003  |  Septembar 2003  |  August 2003  |  Juli 2003  |  Juni 2003  |  Maj 2003  |  April 2003  |  Mart 2003  |  Februar 2003  |  Januar 2003