• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Juli 2011 - Federacija BiH

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENIM LICIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
PREGLED PO KANTONIMA ZA MJESEC JULI 2011.
Pokazatelji
F BIH
USK
PK
TK
ZDK
BPK
SBK
HNK
ZHK
KS
LK

1.

Broj zaposlenih juni 2011

441.184 32.788 5.646 82.865 71.239 5.493 39.204 44.059 16.253 126.057 9.580

2.

Lica koja traže zaposlenje - UKUPNO

367.113 41.791 5.651 93.696 67.203 4.175 38.626 29.766 8.968 68.556 8.681

2.1

Žene

188.915 20.262 2.375 47.626 33.087 2.224 17.287 15.346 4.929 41.562 4.217

3.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

169.469 19.086 2.507 47.456 33.406 346 18.339 12.824 4.166 27.755 3.584

4.

Stručna lica

238.795 23.161 3.290 60.144 43.231 2.489 24.585 22.492 7.403 45.740 6.260

5.

Nestručna lica

128.318 18.630 2.361 33.552 23.972 1.686 14.041 7.274 1.565 22.816 2.421

6.

Prijavljeni na evidenciju u toku mjesaca

9.737 1.007 150 1.934 2.120 81 1.084 967 346 1.835 213

7.

Zaposleni sa evidencije

4.689 414 77 962 800 57 428 368 59 1.476 48

8.

Prekinut radni odnos

2.115 259 20 685 187 0 96 567 33 253 15

9.

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

7.653 753 147 1.591 1.464 82 688 547 249 1.984 148

10.

Prijave o potrebama za radnicima

1.306 350 0 793 1 0 67 7 0 88 0

11.

Realizovane prijave u toku mjeseca

2.363 366 84 756 714 1 320 96 12 14 0

12.

Korisnici novčane naknade

7.404 741 121 1.090 1.320 111 712 705 195 2.267 142

13.

Korisnici zdravstvene zastite

218.029 23.648 3.323 54.801 46.918 1.735 10.894 19.792 5.697 46.181 5.040

14.

Demobilisani vojni obveznici

69.088 6.271 1.825 17.676 13.145 861 11.009 6.147 929 9.785 1.440

 

 

Arhiva 2011

Decembar 2011  |  Novembar 2011  |  Oktobar 2011  |  Septembar 2011  |  August 2011  |  Juli 2011  |  Juni 2011  |  Maj 2011  |  April 2011  |  Mart 2011  |  Februar 2011  |  Januar 2011