• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Juli 2010 - Federacija BiH

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENIM LICIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
PREGLED PO KANTONIMA ZA MJESEC JULI 2010.
Pokazatelji
F BIH
USK
PK
TK
ZDK
BPK
SBK
HNK
ZHK
KS
LK

1.

Broj zaposlenih juni 2010

423.875 32.339 5.079 81.471 69.645 4.938 36.784 42.130 14.987 119.091 9.411

2.

Lica koja traže zaposlenje - UKUPNO

361.654 40.403 5.695 91.453 67.181 4.307 37.945 29.808 9.179 67.069 8.614

2.1

Žene

185.887 19.634 2.278 46.728 33.070 2.278 16.861 15.165 5.006 40.806 4.061

3.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

168.651 17.521 2.538 47.000 33.840 379 18.320 12.702 4.516 28.206 3.629

4.

Stručna lica

231.937 22.005 3.260 57.819 42.734 2.573 23.724 22.290 7.401 44.008 6.123

5.

Nestručna lica

129.717 18.398 2.435 33.634 24.447 1.734 14.221 7.518 1.778 23.061 2.491

6.

Prijavljeni na evidenciju u toku mjesaca

10.654 1.120 177 2.339 2.456 167 1.017 934 307 1.888 249

7.

Zaposleni sa evidencije

3.998 362 145 811 733 27 401 377 48 1.030 64

8.

Prekinut radni odnos

1.885 220 12 753 273 0 49 308 30 227 13

9.

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

6.781 788 207 1.327 1.420 59 741 562 105 1.460 112

10.

Prijave o potrebama za radnicima

1.322 347 0 691 0 0 54 30 0 200 0

11.

Realizovane prijave u toku mjeseca

2.625 365 138 656 710 7 378 154 20 194 3

12.

Korisnici novčane naknade

8.272 635 145 1.679 1.710 120 857 747 164 2.021 194

13.

Korisnici zdravstvene zastite

205.049 22.051 3.361 51.710 45.404 1.795 10.136 18.578 5.335 41.963 4.716

14.

Demobilisani vojni obveznici

70.652 4.952 2.021 17.909 13.288 917 11.591 6.820 1.203 10.296 1.655

 

 

Arhiva 2010

Decembar 2010  |  Novembar 2010  |  Oktobar 2010  |  Septembar 2010  |  August 2010  |  Juli 2010  |  Juni 2010  |  Maj 2010  |  April 2010  |  Mart 2010  |  Februar 2010  |  Januar 2010