• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Juli 2009 - Federacija BiH

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENIM LICIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
PREGLED PO KANTONIMA ZA MJESEC JULI 2009.
Pokazatelji
F BIH
USK
PK
TK
ZDK
BPK
SBK
HNK
ZHK
KS
LK

1.

Broj zaposlenih

427.057 32.892 5.197 81.668 70.947 4.919 37.347 42.120 14.256 119.867 9.844

2.

Lica koja traže zaposlenje - UKUPNO

347.701 37.888 5.603 87.775 64.099 4.228 37.167 29.516 8.932 64.172 8.321

2.1

Žene

179.679 18.807 2.224 45.169 32.151 2.242 16.554 14.592 4.798 39.265 3.877

3.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

167.352 16.805 2.443 46.847 33.095 404 18.506 12.898 4.638 27.937 3.779

4.

Stručna lica

217.720 20.076 3.060 54.499 39.526 2.464 22.457 21.726 7.113 40.941 5.858

5.

Nestručna lica

129.981 17.812 2.543 33.276 24.573 1.764 14.710 7.790 1.819 23.231 2.463

6.

Prijavljeni na evidenciju u toku mjesaca

10.189 1.153 189 2.461 1.869 83 972 841 317 2.099 205

7.

Zaposleni sa evidencije

3.349 293 45 720 439 27 350 243 41 1.116 75

8.

Prekinut radni odnos

1.930 228 25 797 212 0 50 239 14 344 21

9.

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

6.513 750 129 1.504 1.007 67 747 455 124 1.581 149

10.

Prijave o potrebama za radnicima

1.223 213 0 630 0 0 73 77 0 230 0

11.

Realizovane prijave u toku mjeseca

1.667 249 41 572 366 6 315 75 21 19 3

12.

Korisnici novčane naknade

7.833 808 187 1.473 1.590 70 777 738 229 1.869 92

13.

Korisnici zdravstvene zastite

191.828 20.033 3.133 48.754 43.113 1.820 9.629 17.773 4.830 38.370 4.373

14.

Demobilisani vojni obveznici

73.874 6.071 2.110 17.770 13.268 1.039 12.086 7.808 1.332 10.595 1.795

 

 

Arhiva 2009

Decembar 2009  |  Novembar 2009  |  Oktobar 2009  |  Septembar 2009  |  August 2009  |  Juli 2009  |  Juni 2009  |  Maj 2009  |  April 2009  |  Mart 2009  |  Februar 2009  |  Januar 2009