• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Juli 2008 - Federacija BiH

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENIM LICIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
PREGLED PO KANTONIMA ZA MJESEC JULI 2008.
Pokazatelji
F BIH
USK
PK
TK
ZDK
BPK
SBK
HNK
ZHK
KS
LK

1.

Broj zaposlenih -juni 2008

433.170 34.882 5.366 83.940 73.737 4.688 38.207 42.573 12.984 119.028 9.765

2.

Lica koja traže zaposlenje - UKUPNO

340.809 37.052 5.407 86.436 61.853 4.130 37.803 29.205 8.558 61.800 8.565

2.1

Žene

173.837 17.882 2.173 44.136 31.092 2.197 16.271 13.835 4.333 38.078 3.840

3.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

174.844 18.175 2.134 49.421 34.755 235 20.134 13.172 4.562 28.108 4.148

4.

Stručna lica

206.883 18.791 2.867 52.108 36.665 2.361 21.939 21.150 6.713 38.255 6.034

5.

Nestručna lica

133.926 18.261 2.540 34.328 25.188 1.769 15.864 8.055 1.845 23.545 2.531

6.

Prijavljeni na evidenciju u toku mjesaca

10.361 1.186 126 2.109 2.220 124 1.140 619 514 2.051 272

7.

Zaposleni sa evidencije

5.576 466 52 1.747 798 44 578 324 87 1.388 92

8.

Prekinut radni odnos

1.316 89 19 664 156 1 63 41 8 260 15

9.

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

10.773 1.909 195 2.614 1.903 91 1.231 549 347 1.753 181

10.

Prijave o potrebama za radnicima

2.052 457 0 1.370 0 0 218 7 0 0 0

11.

Realizovane prijave o potrebama za radnicima

2.882 459 60 1.273 601 12 390 52 35 0 0

12.

Korisnici novčane naknade

6.785 274 51 897 1.215 106 543 506 1.060 1.247 886

13.

Korisnici zdravstvene zastite

186.957 20.302 2.791 47.407 41.807 1.846 13.315 14.490 4.426 36.149 4.424

14.

Demobilisani vojni obveznici

78.898 6.819 2.122 19.099 13.782 1.102 13.008 8.721 1.240 10.985 2.020

 

 

Arhiva 2008

Decembar 2008  |  Novembar 2008  |  Oktobar 2008  |  Septembar 2008  |  August 2008  |  Juli 2008  |  Juni 2008  |  Maj 2008  |  April 2008  |  Mart 2008  |  Februar 2008  |  Januar 2008