• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Juli 2007 - Federacija BiH

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENIM LICIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
PREGLED PO KANTONIMA ZA MJESEC JULI 2007.
Pokazatelji F BIH USK PK TK ZDK BPK SBK HNK ZHK KS LK

1.

Broj zaposlenih - juni 2007

401.254
31.673
6.494
73.690
67.862
4.486
37.803
42.401
14.827
100.275
10.643

2.

Lica koja traže zaposlenje - UKUPNO

370.410
41.200
6.899
89.877
68.909
4.814
42.159
30.785
10.271
66.316
9.180

2.1

Žene

178.457
18.164
2.567
41.993
32.355
2.475
17.655
14.324
4.976
39.975
3.973

3.

Stručna lica

191.831
22.036
2.822
43.735
40.020
3.318
23.897
14.368
5.661
31.311
4.663

4.

Nestručna lica

229.509
21.367
3.751
56.553
41.550
2.852
25.175
22.469
8.135
41.060
6.597

5.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

140.901
19.833
3.148
33.324
27.359
1.962
16.984
8.316
2.136
25.256
2.583

6.

Prijavljeni na evidenciju u toku mjesaca

12.029
1.168
190
4.380
1.607
124
1.184
904
248
2.002
222

7.

Zaposleni sa evidencije

11.403
796
204
2.863
1.904
166
1.290
965
490
2.459
266

8.

Prekinut radni odnos

1.191
55
15
610
132
0
48
81
3
238
9

9.

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

15.138
1.515
167
3.648
2.629
196
1.689
1.199
504
3.289
302

10.

Prijave o potrebama za radnicima

4.437
616
0
2.804
0
166
417
22
0
412
0

11.

Realizovane prijave o potrebama za radnicima

7.556
673
201
2.532
1.575
165
1.127
320
262
698
3

12.

Korisnici novčane naknade

5.665
447
38
1.328
1.043
48
412
571
49
1.709
20

13.

Korisnici zdravstvene zastite

207.592
22.475
3.178
50.990
48.528
2.147
14.432
18.109
5.208
37.868
4.657

14.

Demobilisani vojni obveznici

85.960
7.811
2.401
21.662
15.692
1.289
13.362
8.579
1.177
11.893
2.094

 

 

Arhiva 2007

Decembar 2007  |  Novembar 2007  |  Oktobar 2007  |  Septembar 2007  |  August 2007  |  Juli 2007  |  Juni 2007  |  Maj 2007  |  April 2007  |  Mart 2007  |  Februar 2007  |  Januar 2007