• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Juli 2006 - Federacija BiH

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENIM LICIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
PREGLED PO KANTONIMA ZA MJESEC JULI 2006.
Pokazatelji F BIH USK PK TK ZDK BPK SBK HNK ZHK KS LK

1.

Broj zaposlenih april 2006

388.436

31.163

6.339

70.990

66.491

4.195

36.768

41.749

14.529

94.727

10.385

2.

Lica koja traže zaposlenj - UKUPNO

356.579

38.149

6.063

87.019

69.040

4.752

39.215

27.497

8.571

68.083

8.190

2.1

Žene

168.695

16.864

2.406

37.294

30.981

2.427

16.293

13.205

4.509

40.851

3.865

3.

Stručna lica

170.259

22.048

2.706

25.802

41.135

2.849

22.911

13.617

4.709

32.504

4.684

4.

Nestručna lica

227.147

20.465

3.491

58.016

41.808

2.813

24.416

20.345

6.878

42.794

6.121

5.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

129.432

17.684

2.572

29.003

27.232

1.939

14.799

7.152

1.693

25.289

2.069

6.

Prijavljeni na evidenciju u toku mjesaca

10.631

1.670

117

3.229

1.424

112

1.075

688

68

2.053

195

7.

Zaposleni sa evidencije

2.999

283

37

784

627

16

274

208

2

670

98

8.

Prekinut radni odnos

1.230

18

27

590

317

0

60

34

0

183

28

9.

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

5.922

598

67

1.255

1.151

35

752

400

28

1.496

140

10.

Prijave o potrebama za radnicima

1.167

194

48

616

165

1

70

1

17

42

61

11.

Realizovane prijave o potrebama za radnicima

1.841

197

32

579

623

16

192

21

16

140

57

12.

Korisnici novčane naknade

5.715

384

61

1.631

1.037

42

411

455

111

1.576

68

13.

Korisnici zdravstvene zastite

208.649

22.777

3.070

53.561

49.027

2.452

14.593

17.474

5.103

39.232

4.430

14.

Demobilisani vojni obveznici

58.731

4.576

1.678

18.010

13.868

881

7.751

4.905

269

7.844

627

 

 

Arhiva 2006

Decembar 2006  |  Novembar 2006  |  Oktobar 2006  |  Septembar 2006  |  August 2006  |  Juli 2006  |  Juni 2006  |  Maj 2006  |  April 2006  |  Mart 2006  |  Februar 2006  |  Januar 2006