• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Juli 2005 - Federacija BiH

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENIM LICIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
PREGLED PO KANTONIMA ZA MJESEC JULI 2005.
Pokazatelji F BIH USK PK TK ZDK BPK SBK HNK ZHK KS LK

1.

Broj zaposlenih

390.289

33.402

6.220

70.551

68.785

4.310

36.162

41.596

14.394

93.682

10.087

2.

Lica koja traže zaposlenj - UKUPNO

341.650

35.231

5.927

83.070

65.981

4.521

38.775

26.589

7.745

66.116

7.695

2.1

Žene

159.721

15.644

2.364

34.455

29.384

2.235

15.856

12.511

4.087

39.626

3.559

3.

Stručna lica

168.307

20.438

2.666

27.074

39.423

2.669

22.601

12.986

4.351

31.656

4.443

4.

Nestručna lica

215.091

18.575

3.386

54.849

39.720

2.679

23.662

19.495

6.192

40.783

5.750

5.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

126.559

16.656

2.541

28.221

26.261

1.842

15.113

7.094

1.553

25.333

1.945

6.

Prijavljeni na evidenciju u toku mjesaca

11.927

1.484

137

2.982

2.625

93

1.180

806

252

2.162

206

7.

Zaposleni sa evidencije

2.278

239

34

603

405

3

207

102

46

600

39

8.

Prekinut radni odnos

1.221

34

35

450

397

1

48

39

0

180

37

9.

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

5.277

557

110

1.237

1.150

163

454

215

75

1.242

74

10.

Prijave o potrebama za radnicima

1.193

193

67

421

192

2

102

15

38

124

39

11.

Realizovane prijave o potrebama za radnicima

1.454

208

39

515

418

2

164

24

35

15

34

12.

Korisnici novčane naknade

5.725

330

53

1.391

916

69

361

790

196

1.498

121

13.

Korisnici zdravstvene zastite

185.024

22.082

3.157

51.384

45.626

2.360

14.524

0

4.775

36.905

4.211

14.

Demobilisani vojni obveznici

61.502

4.573

1.713

18.044

14.203

977

7.881

5.319

322

7.784

686

Broj zaposlenih u MO i MUP 11100.

 

 

Arhiva 2005

Decembar 2005  |  Novembar 2005  |  Oktobar 2005  |  Septembar 2005  |  August 2005  |  Juli 2005  |  Juni 2005  |  Maj 2005  |  April 2005  |  Mart 2005  |  Februar 2005  |  Januar 2005