• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Juli 2004 - Federacija BiH

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENIM LICIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
PREGLED PO KANTONIMA ZA MJESEC JULI 2004.
Pokazatelji F BIH USK PK TK ZDK BPK SBK HNK ZHK KS K10

1.

Broj zaposlenih

387.592

32.764

5.823

70.169

69.171

4.298

35.955

41.697

13.937

90.348

10.430

2.

Lica koja traže zaposlenj - UKUPNO

317.297

31.642

5.587

78.616

61.863

4.290

34.456

24.639

7.074

61.830

7300

2.1

Žene

145.733

13.817

2.049

31.551

26.825

2.006

13.632

11.581

3.614

37.243

3415

3.

Stručna lica

160.941

19.442

2.587

28.867

37.788

2.375

19.885

11.730

4.041

29.948

4278

4.

Nestručna lica

197.197

16.362

3.181

51.328

36.533

2.569

20.845

18.007

5.658

37.235

5479

5.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

120.100

15.280

2.406

27.288

25.330

1.721

13.611

6.632

1.416

24.595

1821

6.

Prijavljeni na evidenciju u toku mjesaca

10.928

1.197

133

2.836

1.745

170

1.146

995

225

2.269

212

7.

Zaposleni sa evidencije

2.014

145

26

581

383

13

176

69

47

552

22

8.

Prekinut radni odnos

965

19

33

300

219

6

52

62

1

228

45

9.

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

2.014

145

26

581

383

13

176

69

47

552

22

10.

Prijave o potrebama za radnicima

947

120

70

332

124

8

94

25

51

104

19

11.

Realizovane prijave o potrebama za radnicima

1.157

82

45

345

352

12

130

31

27

123

10

12.

Korisnici novčane naknade

4.807

219

74

1.378

823

50

334

540

57

1.245

87

13.

Korisnici zdravstvene zastite

188.865

19.680

2.920

48.963

42.533

2.313

15.788

15.180

4.513

33.198

3777

14.

Demobilisani vojni obveznici

62.685

4.556

1.752

18.485

14.634

1.061

8.144

5.487

352

7.439

775

 

 

Arhiva 2004

Decembar 2004  |  Novembar 2004  |  Oktobar 2004  |  Septembar 2004  |  August 2004  |  Juli 2004  |  Juni 2004  |  Maj 2004  |  April 2004  |  Mart 2004  |  Februar 2004  |  Januar 2004