• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Juli 2003 - Federacija BiH

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENIM LICIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
PREGLED PO KANTONIMA ZA MJESEC JULI 2003.
Pokazatelji
FBiH
USK
PK
TK
ZDK
BPK
SBK
HNK
ZHK
KS
K10
Broj zaposlenih
Lica koja traže zaposlenje - UKUPNO

297.477

29.599

5.254

74.526

58.716

3.958

30.827

22.881

7.121

57.871

6.724

Žene

136.140

13.120

1.921

28.997

24.886

1.776

12.524

10.836

3.642

35.243

3.195

Stručna lica

180.890

14.591

2.999

47.690

33.993

2.265

18.376

16.673

5.645

33.668

4.990

Nestručna lica

116.587

15.008

2.255

26.836

24.723

1.693

12.451

6.208

1.476

24.203

1.734

Lica koja traže zaposlenje prvi put

153.455

18.237

2.455

28.715

36.113

2.191

18.572

11.683

4.039

27.461

3.989

Prijavljeni na evidencije u toku mjeseca

10.115

1124

117

2.771

2.085

100

1.033

535

82

2.052

216

Zaposleni sa evidencije

2.298

257

37

572

517

2

327

78

30

434

44

Prekinut radni odnos

675

26

34

329

214

3

28

0

0

16

25

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

6.615

713

60

1.381

1.764

26

971

368

106

1.162

64

Prijave o potrebe za radnicima

1.351

153

98

312

395

1

201

68

0

41

82

Realizovane prijave o potrebama za radnicima

1.624

175

43

395

608

2

275

9

21

31

65

Korisnici novčane naknade

4.786

193

41

1.544

741

53

278

383

39

1.460

54

Korisnici zdravstvene zaštite

173.712

17.921

2.474

45.823

39.887

2.046

14.643

12.996

4.299

29.975

3.648

Demobilisani vojni obveznici

63.636

4.735

1.665

18.305

15.479

1.112

8.007

5.780

474

7.200

879

 

 

Arhiva 2003

Decembar 2003  |  Novembar 2003  |  Oktobar 2003  |  Septembar 2003  |  August 2003  |  Juli 2003  |  Juni 2003  |  Maj 2003  |  April 2003  |  Mart 2003  |  Februar 2003  |  Januar 2003