• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Juli 2002 - Federacija BiH

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENIM LICIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
PREGLED PO KANTONIMA ZA MJESEC JULI

Pokazatelji

FEDERACIJA BIH

USK

PK

TK

ZDK

BPK

SBK

HNK

ZHK

KS

K10

1.

Broj zaposlenih

367970

31058

5310

70160

68043

4214

36558

43487

13053

86311

9776

2.

Lica koja traže zaposlenj - UKUPNO

293897

28540

5280

77933

61376

3551

28424

21925

7023

53540

6305

2.1

Žene

132936

12643

1995

29706

25496

1533

11136

10462

3691

33255

3019

3.

Stručna lica

173584

13311

2905

47696

34849

2027

16853

15715

5616

30032

4580

4.

Nestručna lica

120313

15229

2375

30237

26527

1524

11571

6210

1407

23508

1725

5.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

160193

17937

2682

33894

38926

1909

16929

11238

4247

28471

3960

6.

Prijavljeni na evdenciju u toku mjesaca

10853

1105

14

3332

2097

129

1029

671

167

2077

232

7.

Zaposleni sa evidencije

2002

197

...

492

607

1

157

64

20

437

27

8.

Prekinut radni odnos

776

23

...

432

217

0

32

26

...

46

....

9.

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

6422

522

...

1572

1906

57

592

324

121

1272

56

10.

Prijave o potrebama za radnicima

1445

352

...

367

505

1

145

25

0

46

4

11.

Realizovane prijave o potrebama za radnicima

1520

240

...

370

635

1

136

45

33

44

16

12.

Korisnici novčane naknade

3281

131

45

983

559

31

231

168

44

1008

81

13.

Korisnici zdravstvene zastite

171604

16621

2335

45875

43825

1583

15363

12138

4438

25913

3513

14.

Demobilisani vojni obveznici

69182

4975

1636

19749

18473

1174

8547

6028

565

7065

970

 

Arhiva 2002

Decembar 2002  |  Novembar 2002  |  Oktobar 2002  |  Septembar 2002  |  August 2002  |  Juli 2002