• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Januar 2011 - Federacija BiH

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENIM LICIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
PREGLED PO KANTONIMA ZA MJESEC JANUAR 2011.
Pokazatelji
F BIH
USK
PK
TK
ZDK
BPK
SBK
HNK
ZHK
KS
LK

1.

Broj zaposlenih - decembar 2010

424.598 31.953 5.203 81.156 70.628 5.145 37.005 42.737 14.731 118.459 9.581

2.

Lica koja traže zaposlenje - UKUPNO

367.180 41.311 5.662 92.788 67.552 4.295 38.545 29.903 9.201 69.186 8.737

2.1

Žene

187.571 19.843 2.286 46.906 32.904 2.285 17.098 15.316 5.022 41.753 4.158

3.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

168.953 18.286 2.487 47.029 33.291 372 18.263 12.573 4.404 28.586 3.662

4.

Stručna lica

237.254 22.625 3.274 58.987 43.123 2.564 24.383 22.473 7.541 46.012 6.272

5.

Nestručna lica

129.926 18.686 2.388 33.801 24.429 1.731 14.162 7.430 1.660 23.174 2.465

6.

Prijavljeni na evidenciju u toku mjesaca

8.459 990 127 1.970 1.666 99 949 573 195 1.745 145

7.

Zaposleni sa evidencije

3.344 279 45 677 703 52 253 260 67 931 77

8.

Prekinut radni odnos

2.253 341 29 1.078 186 49 125 166 14 238 27

9.

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

6.208 633 110 1.219 1.267 58 641 492 216 1.466 106

10.

Prijave o potrebama za radnicima

1.015 231 0 629 3 2 54 36 0 60 0

11.

Realizovane prijave u toku mjeseca

1.706 242 52 572 510 2 176 121 8 21 2

12.

Korisnici novčane naknade

8.458 1.004 156 1.045 1.669 154 966 883 208 2.179 194

13.

Korisnici zdravstvene zastite

214.368 23.429 3.369 53.936 46.361 1.832 10.702 18.965 5.577 45.225 4.972

14.

Demobilisani vojni obveznici

69.763 4.861 1.928 17.926 13.525 903 11.332 6.415 1.097 10.209 1.567

 

 

Arhiva 2011

Decembar 2011  |  Novembar 2011  |  Oktobar 2011  |  Septembar 2011  |  August 2011  |  Juli 2011  |  Juni 2011  |  Maj 2011  |  April 2011  |  Mart 2011  |  Februar 2011  |  Januar 2011