• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Januar 2010 - Federacija BiH

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENIM LICIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
PREGLED PO KANTONIMA ZA MJESEC JANUAR 2009.
Pokazatelji
F BIH
USK
PK
TK
ZDK
BPK
SBK
HNK
ZHK
KS
LK

1.

Broj zaposlenih - decembar 2009

426.197 32.508 5.037 81.875 70.386 4.892 37.273 42.199 14.821 119.461 9.745

2.

Lica koja traže zaposlenje - UKUPNO

357.664 39.311 5.778 90.244 66.145 4.231 37.678 29.679 9.191 66.897 8.510

2.1

Žene

182.921 19.083 2.281 45.673 32.724 2.252 16.669 14.762 4.952 40.538 3.987

3.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

167.209 16.747 2.526 46.674 33.389 382 18.071 12.694 4.671 28.421 3.634

4.

Stručna lica

227.080 21.135 3.215 56.631 41.486 2.491 23.228 21.985 7.347 43.551 6.011

5.

Nestručna lica

130.584 18.176 2.563 33.613 24.659 1.740 14.450 7.694 1.844 23.346 2.499

6.

Prijavljeni na evidenciju u toku mjesaca

9.148 1.057 228 2.296 1.609 115 1.017 624 181 1.812 209

7.

Zaposleni sa evidencije

2.994 185 32 743 494 61 329 270 60 746 74

8.

Prekinut radni odnos

2.359 344 24 1.185 148 0 174 223 5 239 17

9.

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

6.061 595 136 1.302 1.153 115 729 541 136 1.214 140

10.

Prijave o potrebama za radnicima

969 156 0 623 0 0 82 45 0 63 0

11.

Realizovane prijave u toku mjeseca

1.943 167 37 569 454 16 266 91 5 338 0

12.

Korisnici novčane naknade

10.228 1.183 186 2.050 2.236 79 1.041 879 195 2.134 245

13.

Korisnici zdravstvene zastite

204.223 21.921 3.370 51.868 45.292 1.826 9.922 18.549 5.032 41.870 4.573

14.

Demobilisani vojni obveznici

73.264 6.013 2.094 17.726 13.447 956 11.886 7.474 1.313 10.639 1.716

 

 

Arhiva 2010

Decembar 2010  |  Novembar 2010  |  Oktobar 2010  |  Septembar 2010  |  August 2010  |  Juli 2010  |  Juni 2010  |  Maj 2010  |  April 2010  |  Mart 2010  |  Februar 2010  |  Januar 2010