• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Januar 2008 - Federacija BiH

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENIM LICIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
PREGLED PO KANTONIMA ZA MJESEC JANUAR 2008.
Pokazatelji
F BIH
USK
PK
TK
ZDK
BPK
SBK
HNK
ZHK
KS
LK

1.

Broj zaposlenih - decembar 2007

423.440 34.257 5.473 81.300 72.383 4.642 37.579 41.781 12.868 115.569 9.588

2.

Lica koja traže zaposlenje - UKUPNO

366.705 40.926 6.744 91.301 67.693 4.346 40.708 30.614 9.778 65.546 9.049

2.1

Žene

179.650 18.110 2.513 44.566 32.290 2.264 16.942 14.342 4.792 39.854 3.977

3.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

192.737 20.776 2.582 55.041 38.023 72 22.097 14.054 5.302 30.327 4.463

4.

Stručna lica

223.327 20.933 3.545 55.165 40.279 2.502 23.901 22.200 7.672 40.693 6.437

5.

Nestručna lica

143.378 19.993 3.199 36.136 27.414 1.844 16.807 8.414 2.106 24.853 2.612

6.

Prijavljeni na evidenciju u toku mjesaca

9.183 1.132 169 2.491 1.541 89 964 659 173 1.908 57

7.

Zaposleni sa evidencije

4.891 423 71 1.315 1.096 31 655 128 62 1.110 0

8.

Prekinut radni odnos

1.581 44 36 782 233 0 115 55 6 310 0

9.

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

10.048 1.128 257 2.030 2.050 60 1.477 883 133 1.706 324

10.

Prijave o potrebama za radnicima

1.635 328 0 1.043 0 0 66 2 0 196 0

11.

Realizovane prijave u toku mjeseca

2.927 327 77 914 694 6 261 22 9 617 0

12.

Korisnici novčane naknade

5.651 578 71 799 1.576 59 393 597 54 1.425 99

13.

Korisnici zdravstvene zastite

207.135 23.140 3.176 51.591 46.564 2.008 14.417 18.145 5.073 38.421 4.600

14.

Demobilisani vojni obveznici

87.857 8.533 2.754 21.480 15.828 1.148 13.879 9.140 1.227 11.748 2.120

 

 

Arhiva 2008

Decembar 2008  |  Novembar 2008  |  Oktobar 2008  |  Septembar 2008  |  August 2008  |  Juli 2008  |  Juni 2008  |  Maj 2008  |  April 2008  |  Mart 2008  |  Februar 2008  |  Januar 2008