• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Januar 2006 - Federacija BiH

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENIM LICIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
PREGLED PO KANTONIMA ZA MJESEC JANUAR 2006.
Pokazatelji F BIH USK PK TK ZDK BPK SBK HNK ZHK KS LK

1.

Broj zaposlenih

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Lica koja traže zaposlenj - UKUPNO

349.137

36.617

6.013

84.597

68.409

4.816

38.065

26.835

8.063

67.772

7.950

2.1

Žene

163.703

15.997

2.386

35.153

30.722

2.410

15.709

12.792

4.286

40.510

3.738

3.

Stručna lica

221.542

19.435

3.461

56.047

41.609

2.882

23.489

19.838

6.424

42.406

5.951

4.

Nestručna lica

127.595

17.182

2.552

28.550

26.800

1.934

14.576

6.997

1.639

25.366

1.999

5.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

169.572

20.880

2.705

26.061

40.507

2.861

22.225

13.157

4.524

32.118

4.534

6.

Prijavljeni na evidenciju u toku mjesaca

8.050

1.321

113

1.666

1.615

69

747

519

194

1.651

155

7.

Zaposleni sa evidencije

2.271

149

29

563

475

7

181

146

26

666

29

8.

Prekinut radni odnos

1.503

65

27

636

465

3

40

29

2

184

52

9.

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

6.391

915

93

1.154

1.158

36

926

478

130

1.416

85

10.

Prijave o potrebama za radnicima

1.026

138

48

381

175

0

75

4

21

129

55

11.

Realizovane prijave o potrebama za radnicima

1.313

98

32

411

529

7

119

45

20

30

22

12.

Korisnici novčane naknade

5.555

300

56

1.120

951

57

345

517

92

2.016

101

13.

Korisnici zdravstvene zastite

210.969

22.550

3.070

54.163

48.509

2.561

14.321

17.147

4.978

39.359

4.311

14.

Demobilisani vojni obveznici

60.693

4.613

1.677

18.198

14.023

892

7.508

5.079

270

7.772

661

 

 

Arhiva 2006

Decembar 2006  |  Novembar 2006  |  Oktobar 2006  |  Septembar 2006  |  August 2006  |  Juli 2006  |  Juni 2006  |  Maj 2006  |  April 2006  |  Mart 2006  |  Februar 2006  |  Januar 2006