• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Januar 2005 - Federacija BiH

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENIM LICIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
PREGLED PO KANTONIMA ZA MJESEC JANUAR 2005.
Pokazatelji F BIH USK PK TK ZDK BPK SBK HNK ZHK KS K10

1.

Broj zaposlenih

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Lica koja traže zaposlenj - UKUPNO

328.225

33.093

5.723

70.706

63.186

4.567

36.451

25.436

7.563

64.239

7.800

2.1

Žene

151.454

14.284

2.193

80.167

27.879

2.195

14.530

11.895

3.901

38.467

3.577

3.

Stručna lica

164.898

19.676

2.556

32.533

38.761

2.627

21.018

12.544

4.569

30.697

4.526

4.

Nestručna lica

205.534

17.347

3.252

27.924

37.756

2.761

22.166

18.648

6.038

39.089

5.829

5.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

122.691

15.746

2.471

52.648

25.430

1.806

14.285

6.788

1.525

25.150

1.971

6.

Prijavljeni na evidenciju u toku mjesaca

8.056

765

151

27.519

1.569

115

938

590

265

1.680

294

7.

Zaposleni sa evidencije

1.939

123

29

1.689

343

27

215

172

34

455

65

8.

Prekinut radni odnos

1.488

43

65

476

337

2

49

25

0

268

66

9.

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

5.569

502

57

633

1.163

94

539

796

73

1.152

124

10.

Prijave o potrebama za radnicima

847

101

55

1.069

165

10

79

16

43

51

34

11.

Realizovane prijave o potrebama za radnicima

1.139

81

28

293

342

27

144

47

31

31

42

12.

Korisnici novčane naknade

5.487

426

53

366

631

87

344

962

63

1.481

104

13.

Korisnici zdravstvene zastite

198.184

20.848

2.981

1.336

44.207

2.455

16.078

15.885

4.794

35.737

4.174

14.

Demobilisani vojni obveznici

62.567

4.644

1.741

51.025

14.059

1.023

8.075

5.387

890

7.606

736

 

 

Arhiva 2005

Decembar 2005  |  Novembar 2005  |  Oktobar 2005  |  Septembar 2005  |  August 2005  |  Juli 2005  |  Juni 2005  |  Maj 2005  |  April 2005  |  Mart 2005  |  Februar 2005  |  Januar 2005