• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Januar 2004 - Federacija BiH

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENIM LICIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
PREGLED PO KANTONIMA ZA MJESEC JANUAR 2004.
Pokazatelji F BIH USK PK TK ZDK BPK SBK HNK ZHK KS K10

1.

Broj zaposlenih

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Lica koja traže zaposlenj - UKUPNO

306.806

30.395

5.403

76.204

60.548

4.186

32.418

24.016

6.758

59.899

6.979

2.1

Žene

140.810

13.284

1.965

29.926

26.066

1.916

13.193

11.388

3.494

36.245

3.333

3.

Stručna lica

188.537

15.164

3.061

49.158

35.389

2.489

19.581

17.580

5.403

35.463

5.249

4.

Nestručna lica

118.269

15.231

2.342

27.046

25.159

1.697

12.837

6.436

1.355

24.436

1.730

5.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

157.980

18.482

2.484

29.185

37.241

2.348

19.348

12.400

3.332

29.016

4.144

6.

Prijavljeni na evidenciju u toku mjesaca

7.558

666

83

1.808

1.699

83

869

578

212

1.481

79

7.

Zaposleni sa evidencije

1.886

120

28

455

414

2

179

160

23

486

19

8.

Prekinut radni odnos

1.537

43

65

574

406

2

77

182

2

163

23

9.

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

5.552

583

51

1.211

1.330

46

460

403

63

1.373

32

10.

Prijave o potrebama za radnicima

927

88

65

205

280

1

120

29

33

54

52

11.

Realizovane prijave o potrebama za radnicima

1.278

111

32

298

484

1

139

59

18

109

27

12.

Korisnici novčane naknade

4.535

309

51

1.094

795

67

298

493

20

1.308

100

13.

Korisnici zdravstvene zastite

184.006

18.943

2.646

48.475

42.021

2.341

15.498

14.588

4.234

31.559

3.701

14.

Demobilisani vojni obveznici

62.287

4.668

1.716

18.559

14.291

1.057

7.902

5.567

346

7.366

815

 

 

Arhiva 2004

Decembar 2004  |  Novembar 2004  |  Oktobar 2004  |  Septembar 2004  |  August 2004  |  Juli 2004  |  Juni 2004  |  Maj 2004  |  April 2004  |  Mart 2004  |  Februar 2004  |  Januar 2004