• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Januar 2003 - Federacija BiH

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENIM LICIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
PREGLED PO KANTONIMA ZA MJESEC JANUAR 2003.
Pokazatelji
FBiH
USK
PK
TK
ZDK
BPK
SBK
HNK
ZHK
KS
K10
Broj zaposlenih

386.397

31.282

5.507

69.735

67.619

4.085

35.787

42.571

13.042

83.878

9.891

Lica koja traže zaposlenje - UKUPNO

292.040

29.045

5.124

72.709

58.254

3.703

30.492

22.596

6.807

56.811

6.499

Žene

132.818

12.782

1.898

27.911

24.363

1.653

12.173

10.703

3.562

34.731

3.024

Stručna lica

174.683

13.892

2.905

45.739

33.180

2.113

18.023

16.337

5.386

32.362

4.746

Nestručna lica

117.357

15.153

2.219

26.970

25.074

1.590

12.469

6.259

1.421

24.449

1.753

Lica koja traže zaposlenje prvi put

155.282

17.752

2.346

30.314

36.384

2.046

18.360

11.408

4.053

28.679

3.940

Prijavljeni na evidencije u toku mjeseca

7.244

533

78

1.525

1.636

64

857

595

136

1.709

111

Zaposleni sa evidencije

1.579

110

32

492

280

0

133

65

26

420

21

Prekinut radni odnos

726

48

30

363

225

1

30

0

0

29

0

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

5.964

493

58

1.335

1.397

169

627

316

60

1.417

92

Prijave o potrebe za radnicima

754

75

53

277

209

0

81

27

0

19

13

Realizovane prijave o potrebama za radnicima

1.013

87

53

361

330

0

108

9

30

28

7

Korisnici novčane naknade

5.044

223

39

1.687

686

49

367

493

36

1.399

65

Korisnici zdravstvene zaštite

171.950

17.667

2.336

44.829

39.251

1.875

16.510

12.702

4.304

28.834

3.642

Demobilisani vojni obveznici

66.091

4.889

1.624

18.454

16.486

1.124

8.617

5.946

489

7.536

926

 

 

Arhiva 2003

Decembar 2003  |  Novembar 2003  |  Oktobar 2003  |  Septembar 2003  |  August 2003  |  Juli 2003  |  Juni 2003  |  Maj 2003  |  April 2003  |  Mart 2003  |  Februar 2003  |  Januar 2003