• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Godina 2017 - Federacija BiH

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENOSTI PO KANTONIMA ZA AUGUST 2017. GODINE

Pokazatelji
F BIH
USK
PK
TK
ZDK
BPK
SBK
HNK
ZHK
KS
LK
1.

Broj zaposlenih juni

468.350 34.649 6.002 86.228 74.823 6.850 45.359 48.128 18.243 130.799 9.269
2. Lica koja traže zaposlenje-ukupno 356.115 42.407 4.842 86.159 64.041 3.297 37.350 32.162 11.305 66.355 8.197
2.1. -žene 197.839 21.583 2.324 48.862 35.261 1.979 18.905 17.292 6.304 41.034 4.295
3. Lica koja traže zaposlenje prvi put 148.089 18.305 1.899 39.039 27.401 1.638 16.549 11.863 4.343 23.421 3.631
4. Stručna lica 245.874 24.144 2.983 58.784 43.603 2.111 25.315 25.271 9.759 47.690 6.214
5. Nestručna lica 110.241 18.263 1.859 27.375 20.438 1.186 12.035 6.891 1.546 18.665 1.983
6. Prijavljeni na evid. u toku mjeseca 11.241 1.213 107 2.706 2.404 132 1.154 758 226 2.227 197
7. Zaposleni sa evidencije - ukupno 7.886 797 69 1.536 1.723 94 846 507 179 2.021 114
8. Prekinut radni odnos 5.770 508 61 1.669 1.433 103 621 508 114 638 115
9. Brisani sa evidencije u toku mjeseca 11.202 1.267 129 2.624 2.069 108 1.006 709 206 2.870 214
10.
Realizovane prijave u toku mjeseca
4.482 661 138 1.368 1.538 17 575 0 3 67 115
11. Korisnici novčane naknade 11.797 1.148 121 1.668 2.698 149 1.098 1.326 374 2.845 334
12. Korisnici zdravstvenog osiguranja 238.506 23.632 3.159 54.165 50.154 1.499 15.212 25.299 8.612 50.640 6.134
13. Demobilisani vojni obveznici 47.559 4.822 1.141 12.466 9.170 451 7.211 4.560 565 6.569 604

 

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENOSTI U FEDERACIJI BiH U 2017. GODINI

Pokazatelji

jan

feb

mart

apr

maj

jun

jul

avg

sept

okt

nov

dec

1. Broj zaposlenih** 461.375 460.971 462.473 464.531 465.776 469.624 468.350
2. Lica koja traže zaposlenje-ukupno 373.214 371.915 365.255 360.807 355.290 354.626 356.193 356.115
2.1. -žene 200.811 200.210 197.826 196.757 194.755 195.114 197.085 197.839
3. Lica koja traže zaposlenje prvi put 155.750 155.071 152.348 150.276 147.550 148.531 148.985 148.089
4. Stručna lica 257.906 256.895 251.291 247.748 243.237 243.286 245.464 245.874
5. Nestručna lica 115.308 115.020 113.964 113.059 112.053 111.340 110.729 110.241
6. Prijavljeni na evid. u toku mjeseca 10.779 8.887 8.104 7.450 7.355 10.572 12.641 11.124
7. Zaposleni sa evidencije 6.027 6.408 11.126 8.651 9.423 8.165 8.044 7.886
8. Prekinut radni odnos 5.122 3.505 3.529 3.238 3.756 3.889 5.106 5.770
9. Brisani sa evid. u toku mjeseca 9.772 10.186 14.764 11.898 12.872 11.236 11.074 11.202
10. Korisnici novčane naknade 11.772 13.056 13.212 11.922 11.222 11.282 11.393 11.797
11. Korisnici zdravstvenog osiguranja 251.573 251.452 246.492 243.036 238.914 238.015 238.706 238.506
12. Demobilisani vojni obveznici 51.570 50.862 50.433 49.720 48.944 48.195 47.783 47.559