• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Godina 2017 - Federacija BiH

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENOSTI PO KANTONIMA ZA MART 2017. GODINE

Pokazatelji
F BIH
USK
PK
TK
ZDK
BPK
SBK
HNK
ZHK
KS
LK
1.

Broj zaposlenih februar

460.971 33.314 5.881 84.335 73.126 6.693 44.403 48.424 17.955 129.791 9.049
2. Lica koja traže zaposlenje-ukupno 365.255 43.636 5.023 89.021 65.048 3.400 38.123 32.838 11.443 68.153 8.570
2.1. -žene 197.826 21.682 2.391 48.727 34.713 1.987 18.755 17.374 6.345 41.421 4.431
3. Lica koja traže zaposlenje prvi put 152.348 18.411 1.939 41.161 28.335 1.438 16.828 12.316 4.300 24.559 3.061
4. Stručna lica 251.291 24.672 3.092 60.850 44.001 2.162 25.713 25.761 9.784 48.804 6.452
5. Nestručna lica 113.964 18.964 1.931 28.171 21.047 1.238 12.410 7.077 1.659 19.349 2.118
6. Prijavljeni na evid. u toku mjeseca 8.104 1.138 115 1.764 1.351 75 815 719 243 1.737 147
7. Zaposleni sa evidencije - ukupno 11.126 1.235 92 2.661 2.441 135 1.051 1.142 324 1.845 200
8. Prekinut radni odnos 3.529 395 60 1.019 412 43 513 510 58 480 39
9. Brisani sa evidencije u toku mjeseca 14.764 1.685 140 3.768 2.991 162 1.420 1.422 380 2.507 289
10.
Realizovane prijave u toku mjeseca
6.794 1.118 101 2.042 2.193 119 829 12 46 119 215
11. Korisnici novčane naknade 13.212 1.525 140 2.610 2.703 144 1.133 1.286 319 3.039 313
12. Korisnici zdravstvenog osiguranja 246.492 25.324 3.223 56.221 50.542 1.669 16.292 25.830 8.670 52.325 6.396
13. Demobilisani vojni obveznici 50.433 5.128 1.201 13.233 9.699 483 7.480 4.743 712 6.896 858

 

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENOSTI U FEDERACIJI BiH U 2017. GODINI

Pokazatelji

jan

feb

mart

apr

maj

jun

jul

avg

sept

okt

nov

dec

1. Broj zaposlenih** 461.375 460.971
2. Lica koja traže zaposlenje-ukupno 373.214 371.915 365.255
2.1. -žene 200.811 200.210 197.826
3. Lica koja traže zaposlenje prvi put 155.750 155.071 152.348
4. Stručna lica 257.906 256.895 251.291
5. Nestručna lica 115.308 115.020 113.964
6. Prijavljeni na evid. u toku mjeseca 10.779 8.887 8.104
7. Zaposleni sa evidencije 6.027 6.408 11.126
8. Prekinut radni odnos 5.122 3.505 3.529
9. Brisani sa evid. u toku mjeseca 9.772 10.186 14.764
10. Korisnici novčane naknade 11.772 13.056 13.212
11. Korisnici zdravstvenog osiguranja 251.573 251.452 246.492
12. Demobilisani vojni obveznici 51.570 50.862 50.433