• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Godina 2017 - Federacija BiH

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENOSTI PO KANTONIMA ZA APRIL 2017. GODINE

Pokazatelji
F BIH
USK
PK
TK
ZDK
BPK
SBK
HNK
ZHK
KS
LK
1.

Broj zaposlenih mart

462.473 33.115 5.887 84.737 73.694 6.729 44.455 48.571 17.980 130.233 9.072
2. Lica koja traže zaposlenje-ukupno 360.807 42.717 4.957 88.058 64.180 3.394 37.613 32.324 11.380 67.674 8.510
2.1. -žene 196.757 21.465 2.361 48.516 34.600 1.979 18.703 17.134 6.313 41.270 4.416
3. Lica koja traže zaposlenje prvi put 150.276 18.237 1.893 40.641 27.890 1.415 16.556 12.115 4.251 24.251 3.027
4. Stručna lica 247.748 24.027 3.033 60.070 43.301 2.162 25.292 25.315 9.719 48.418 6.411
5. Nestručna lica 113.059 18.690 1.924 27.988 20.879 1.232 12.321 7.009 1.661 19.256 2.099
6. Prijavljeni na evid. u toku mjeseca 7.450 903 69 1.996 1.232 75 691 556 186 1.625 117
7. Zaposleni sa evidencije - ukupno 8.651 1.164 84 2.044 1.625 46 992 822 169 1.603 102
8. Prekinut radni odnos 3.238 366 30 1.012 387 51 477 419 46 436 14
9. Brisani sa evidencije u toku mjeseca 11.898 1.822 135 2.959 2.100 81 1.201 1.070 249 2.104 177
10.
Realizovane prijave u toku mjeseca
5.920 1.139 77 1.913 1.713 6 816 70 37 43 106
11. Korisnici novčane naknade 11.922 1.261 124 2.359 2.690 137 906 1.113 309 2.792 231
12. Korisnici zdravstvenog osiguranja 243.036 24.672 3.177 55.509 49.903 1.655 16.020 25.390 8.599 51.751 6.360
13. Demobilisani vojni obveznici 49.720 5.009 1.191 13.054 9.504 484 7.403 4.683 704 6.843 845

 

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENOSTI U FEDERACIJI BiH U 2017. GODINI

Pokazatelji

jan

feb

mart

apr

maj

jun

jul

avg

sept

okt

nov

dec

1. Broj zaposlenih** 461.375 460.971 462.473
2. Lica koja traže zaposlenje-ukupno 373.214 371.915 365.255 360.807
2.1. -žene 200.811 200.210 197.826 196.757
3. Lica koja traže zaposlenje prvi put 155.750 155.071 152.348 150.276
4. Stručna lica 257.906 256.895 251.291 247.748
5. Nestručna lica 115.308 115.020 113.964 113.059
6. Prijavljeni na evid. u toku mjeseca 10.779 8.887 8.104 7.450
7. Zaposleni sa evidencije 6.027 6.408 11.126 8.651
8. Prekinut radni odnos 5.122 3.505 3.529 3.238
9. Brisani sa evid. u toku mjeseca 9.772 10.186 14.764 11.898
10. Korisnici novčane naknade 11.772 13.056 13.212 11.922
11. Korisnici zdravstvenog osiguranja 251.573 251.452 246.492 243.036
12. Demobilisani vojni obveznici 51.570 50.862 50.433 49.720