• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Godina 2017 - Federacija BiH

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENOSTI PO KANTONIMA ZA JUNI 2017. GODINE

Pokazatelji
F BIH
USK
PK
TK
ZDK
BPK
SBK
HNK
ZHK
KS
LK
1.

Broj zaposlenih maj

465.776 34.010 5.933 85.474 74.591 6.775 44.842 47.856 18.167 130.957 9.171
2. Lica koja traže zaposlenje-ukupno 354.626 42.367 4.839 86.285 63.666 3.279 36.643 31.552 10.996 66.850 8.149
2.1. -žene 195.114 21.434 2.292 48.244 34.593 1.941 18.400 16.845 6.080 41.056 4.229
3. Lica koja traže zaposlenje prvi put 148.531 18.419 1.885 39.681 27.649 1.439 16.231 11.740 4.249 23.625 3.613
4. Stručna lica 243.286 23.972 2.960 58.657 43.019 2.086 24.572 24.651 9.434 47.822 6.113
5. Nestručna lica 111.340 18.395 1.879 27.628 20.647 1.193 12.071 6.901 1.562 19.028 2.036
6. Prijavljeni na evid. u toku mjeseca 10.572 1.751 126 2.154 2.422 109 981 692 248 1.939 150
7. Zaposleni sa evidencije - ukupno 8.165 873 111 1.820 1.514 100 1.143 634 283 1.509 178
8. Prekinut radni odnos 3.889 433 62 1.109 521 40 401 476 163 590 94
9. Brisani sa evidencije u toku mjeseca 11.236 1.358 165 2.787 1.852 134 1.324 917 368 2.033 298
10.
Realizovane prijave u toku mjeseca
5.029 812 119 1.440 1.532 56 867 4 0 15 184
11. Korisnici novčane naknade 11.282 1.252 137 1.841 2.599 129 892 1.122 345 2.733 232
12. Korisnici zdravstvenog osiguranja 238.015 23.929 3.129 54.221 49.709 1.537 15.296 24.704 8.324 51.103 6.063
13. Demobilisani vojni obveznici 48.195 4.887 1.156 12.678 9.294 455 7.223 4.582 576 6.734 610

 

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENOSTI U FEDERACIJI BiH U 2017. GODINI

Pokazatelji

jan

feb

mart

apr

maj

jun

jul

avg

sept

okt

nov

dec

1. Broj zaposlenih** 461.375 460.971 462.473 464.531 465.776
2. Lica koja traže zaposlenje-ukupno 373.214 371.915 365.255 360.807 355.290 354.626
2.1. -žene 200.811 200.210 197.826 196.757 194.755 195.114
3. Lica koja traže zaposlenje prvi put 155.750 155.071 152.348 150.276 147.550 148.531
4. Stručna lica 257.906 256.895 251.291 247.748 243.237 243.286
5. Nestručna lica 115.308 115.020 113.964 113.059 112.053 111.340
6. Prijavljeni na evid. u toku mjeseca 10.779 8.887 8.104 7.450 7.355 10.572
7. Zaposleni sa evidencije 6.027 6.408 11.126 8.651 9.423 8.165
8. Prekinut radni odnos 5.122 3.505 3.529 3.238 3.756 3.889
9. Brisani sa evid. u toku mjeseca 9.772 10.186 14.764 11.898 12.872 11.236
10. Korisnici novčane naknade 11.772 13.056 13.212 11.922 11.222 11.282
11. Korisnici zdravstvenog osiguranja 251.573 251.452 246.492 243.036 238.914 238.015
12. Demobilisani vojni obveznici 51.570 50.862 50.433 49.720 48.944 48.195