• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Godina 2012 - Unsko-sanski Kanton

OSNOVNI PODACI O KANTONALNIM SLUŽBAMA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Kanton

Naziv službe

Adresa

Telefon

Fax

Rukovodilac

K-1

JU "Služba za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona"

Branislava Đurđeva 1
77 000 Bihać

037/ 229-755

037/ 229-756

Jasmina Salihović, v.d. direktorica

 

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENOSTI U UNSKO-SANSKOM KANTONU U 2012. GODINI

Pokazatelji

jan

feb

mart

apr

maj

jun

jul

avg

sept

okt

nov

dec

1.

Broj zaposlenih

31.715

2.

Lica koja traže zaposlenje-ukupno

43.138 43.537

2.1.

-žena

20.609 20.719

3.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

18.856 18.975

4.

Stručna lica

23.965 24.174

5.

Nestručna lica

19.173 19.363

6.

Prijavljeni na evidenciju u toku mjeseca

1.074 1.015

7.

Zaposleni sa evidencije

248 273

8.

Prekinut radni odnos

410 258

9.

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

662 616

10.

Prijave o potrebama za radnicima

199 222

11.

Realizovane prijave u toku mjeseca

210 241

12.

Korisnici novčane naknade

1.037 1.101

13.

Korisnici zdravstvenog osiguranja

24.808 25.065

14.

Demobilisani vojni obveznici

6.359 6.364