• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Godina 2011 - Federacija BiH

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENOSTI PO KANTONIMA ZA DECEMBAR 2011. GODINE

Pokazatelji
F BIH
USK
PK
TK
ZDK
BPK
SBK
HNK
ZHK
KS
LK

1.

Broj zaposlenih NOVEMBAR 2011

432.677 32.375 5.758 82.405 71.237 5.791 38.900 44.260 16.242 126.007 9.702

2.

Lica koja traže zaposlenje - UKUPNO

371.090 42.726 5.544 95.194 66.931 3.855 39.030 29.885 9.280 69.842 8.803

2.1

Žene

190.781 20.465 2.365 48.451 33.073 2.084 17.449 15.521 5.086 42.020 4.267

3.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

169.349 18.859 2.465 48.079 32.822 310 18.375 12.326 4.209 28.357 3.547

4.

Stručna lica

242.990 23.720 3.245 61.546 43.176 2.259 25.012 22.710 7.690 47.237 6.395

5.

Nestručna lica

128.100 19.006 2.299 33.648 23.755 1.596 14.018 7.175 1.590 22.605 2.408

6.

Prijavljeni na evidenciju u toku mjeseca

8.377 1.210 117 1.884 1.423 96 822 753 165 1.755 152

7.

Zaposleni sa evidencije

3.179 282 81 797 595 102 289 228 36 738 31

8.

Prekinut radni odnos

2.673 464 28 867 270 5 108 511 19 356 45

9.

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

6.209 725 171 1.413 1.262 150 553 471 149 1.232 83

10.

Prijave o potrebama za radnicima

1.074 226 0 683 4 0 46 41 0 74 0

11.

Realizovane prijave u toku mjeseca

1.793 240 69 644 501 62 227 24 12 11 3

12.

Korisnici novčane naknade

8.093 1.098 123 1.471 1.421 133 619 699 207 2.173 149

13.

Korisnici zdravstvene zastite

226.206 24.661 3.271 56.624 47.925 1.607 11.704 20.325 5.982 48.737 5.370

14.

Demobilisani vojni obveznici

68.000 6.322 1.729 17.456 12.892 831 10.835 5.963 921 9.667 1.384

 

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENOSTI U FEDERACIJI BiH U 2011. GODINI

Pokazatelji

jan

feb

mart

apr

maj

jun

jul

avg

sept

okt

nov

dec

1.

Broj zaposlenih **

440.461 440.767 439.994 440.419 440.429 441.184 442.226 440.201 441.115 442.021 440.677 439.473

2.

Lica koja traže zaposlenje - UKUPNO

367.180 366.481 367.255 366.658 365.322 365.029 367.113 369.644 367.512 367.975 368.922 371.090

2.1.

Žene

187.571 187.323 187.741 187.936 187.630 187.625 188.915 190.729 189.392 189.756 190.092 190.781

3.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

168.953 168.145 168.483 167.896 167.143 167.996 169.469 169.339 169.479 169.687 169.473 169.349

4.

Stručna lica

237.254 236.607 237.296 237.020 236.037 236.398 238.795 241.502 239.858 240.513 241.343 242.990

5.

Nestručna lica

129.926 129.874 129.959 129.638 129.285 128.631 128.318 128.142 127.654 127.462 127.579 128.100

6.

Prijavljeni na evidenciju u toku mjeseca

8.459 6.465 9.942 6.553 5.711 8.546 9.737 8.849 9.647 9.301 8.123 8.377

7.

Zaposleni sa evidencije

3.344 3.871 3.768 4.402 4.306 5.690 4.689 3.678 8.078 4.704 3.653 3.179

8.

Prekinut radni odnos

2.253 1.373 1.739 1.739 1.663 1.696 2.115 3.221 1.951 2.352 2.240 2.673

9.

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

6.208 7.164 9.168 7.150 7.047 8.839 7.653 6.318 11.779 8.838 7.176 6.209

10.

Prijave o potrebama za radnicima

1.015 1.114 1.205 1.582 1.393 1.507 1.306 1.162 2.578 1.328 1.164 1.074

11.

Realizovane prijave u toku mjeseca

1.706 2.043 2.007 2.601 2.544 2.904 2.363 1.913 4.773 2.308 2.030 1.793

12.

Korisnici novčane naknade

8.458 8.829 8.926 7.823 7.952 7.775 7.404 8.046 8.819 7.965 7.807 8.093

13.

Korisnici zdravstvene zaštite

214.368 215.150 216.523 216.994 216.812 216.540 218.029 220.102 220.856 222.637 224.038 226.206

14.

Demobilisani vojni obveznici

69.763 69.417 69.340 68.918 69.308 69.418 69.088 68.895 68.266 67.903 67.844 68.000

 

 

Arhiva 2011

Decembar 2011  |  Novembar 2011  |  Oktobar 2011  |  Septembar 2011  |  August 2011  |  Juli 2011  |  Juni 2011  |  Maj 2011  |  April 2011  |  Mart 2011  |  Februar 2011  |  Januar 2011