• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Godina 2011 - Unsko-sanski Kanton

OSNOVNI PODACI O KANTONALNIM SLUŽBAMA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Kanton

Naziv službe

Adresa

Telefon

Fax

Rukovodilac

K-1

JU "Služba za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona"

Branislava Đurđeva 1
77 000 Bihać

037/ 229-755

037/ 229-756

Mesud Mešić, direktor

 

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENOSTI U UNSKO-SANSKOM KANTONU U 2011. GODINI

Pokazatelji

jan

feb

mart

apr

maj

jun

jul

avg

sept

okt

nov

dec

1.

Broj zaposlenih

32.781 32.108 31.905 32.789 32.811 32.892 0 0 0 0 0 0

2.

Lica koja traže zaposlenje-ukupno

41.311 41.498 41.589 37.174 36.935 37.485 37.888 0 0 0 0 0

2.1.

-žena

19.843 19.930 19.951 18.430 18.338 18.632 18.807 0 0 0 0 0

3.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

18.286 18.344 18.381 16.409 16.223 16.586 16.805 0 0 0 0 0

4.

Stručna lica

22.625 22.707 22.730 19.152 19.010 19.618 20.076 0 0 0 0 0

5.

Nestručna lica

18.686 18.791 18.859 18.022 17.925 17.867 17.812 0 0 0 0 0

6.

Prijavljeni na evidenciju u toku mjeseca

990 722 820 877 616 1.406 1.153 0 0 0 0 0

7.

Zaposleni sa evidencije

279 218 356 406 368 358 293 0 0 0 0 0

8.

Prekinut radni odnos

341 188 243 268 205 223 228 0 0 0 0 0

9.

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

633 535 729 911 855 856 750 0 0 0 0 0

10.

Prijave o potrebama za radnicima

231 188 308 312 307 251 213 0 0 0 0 0

11.

Realizovane prijave u toku mjeseca

242 196 322 344 326 273 249 0 0 0 0 0

12.

Korisnici novčane naknade

1.004 1.012 1.138 819 804 824 808 0 0 0 0 0

13.

Korisnici zdravstvenog osiguranja

23.429 23.657 23.750 19.635 19.491 19.679 20.033 0 0 0 0 0

14.

Demobilisani vojni obveznici

4.861 4.854 4.836 6.223 6.165 6.119 6.071 0 0 0 0 0